Publicworld 2020 - transformasjon og ledelse i offentlig sektor

Innovasjon
Torsdag 10. desember kl. 09:00–12:00, 2020
Digital konferanse

Fleksible og skalerbare digitale tjenester i offentlig sektor har vært i søkelyset de siste månedene. Tjenestene og prosesser som historisk har krev fysiske interaksjoner måtte over natten løses på annet vis og kapasiteten på en rekke tjenester innen helse, velferd, næringsliv og generelle informasjonstjenester har blitt satt på en alvorlig prøve. Nå står vi fremfor en unik anledning til å gjøre opp status i forhold til om vi er i rute, tenker riktig, og om det går fort nok og hva vi har lært med tanke på det videre transformasjonsarbeidet som ligger foran oss i offentlig sektor.

Mer om konferansen kan du lese her.

Digdir er faglig samarbeidspartner, og direktør Steffen Sutorius åpner konferansen.

Les mer om foredragsholdere.