Digital Assistent- Faglig workshop 4 - Tema: Teknologi

Innovasjon
Torsdag 15. april kl. 09:00–11:30, 2021
Digitalt

Velkommen til faglig workshop rundt hvordan vi skal få til Digitale Assistent(er) på et teknisk plan.

Vi skal i denne sesjonen få innspill på hvordan vi skal få til Digitale Assistenter- hva er mulighetene og hva er utfordringene for å få til denne funksjonaliteten teknisk.
Vi har laget noen konkrete forslag på hva en Digital Assistent kan være og dette vil skape grunnlaget for diskusjonene, men vi ønsker at det kommer relevante innspill også utenfor de konkrete forslagene.

Stikkord i denne workshopen vil bl.a. være:
Hendelsesstyrt, tillitsinfrastruktur, koreografi, platform, arkitektur, fellesløsninger

Agenda
- Introduksjon av Digital assistent konsepter og Innsiktrapport
- Gruppediskusjon
- Presentasjon fra gruppene
- Diskusjon

Du får lenke til arrangementet etter påmelding.