Brukerperspektiv i komplekse prosjekter

Innovasjon
Torsdag 22. april kl. 08:30–09:30, 2021
Digitalt

Se opptak

Å sette brukeren i sentrum er et sentralt prinsipp i både forvaltningspolitikken og IKT-politikken. Offentlig sektor har i de senere årene omfavnet brukerretting og i dag er det mange som utvikler helhetlige tjenester gjennom samskaping og kontinuerlig testing.

Men er det nok å tenke brukerretting? Erfaringer fra fem år med StimuLab og arbeidet med sammenhengende tjenester i Digdir, viser at det er en økning i prosjekter som er komplekse, flokete og spenner på tvers av virksomheter og etater. For å utvikle gode sammenhengende tjenester må det etableres en felles forståelse for utfordringsbildet samtidig som aspekter som økonomi, sikkerhet, teknologi og lovgivning løftes frem – i tillegg til brukerperspektivet.

På webinaret hadde vi besøk av Svein Børge Hoftun og Bente Moen fra Bydel Nordre Aker, og Camilla Dahl og Benedicte Lilleng fra NAV. De delte sine erfaringer om hvordan man beholder brukerperspektivet og samtidig innretter prosjekter på et systemisk nivå. De fokuserte også på lederens rolle i arbeidet med å etablere nye metoder for å sette brukerdrevet innovasjon i system i virksomheten.

Agenda:

  • Introduksjon
  • Erfaringer fra StimuLab-prosjektet «Den samskapende bydelen» ved Svein Børge Hoftun og Bente Moen, Bydel Nordre Aker
  • Erfaringer fra StimuLab-prosjektet «Utsiden inn»: Medarbeiderdrevet innovasjon i et komplekst landskap ved Camilla Dahl og Benedicte Lilleng, NAV
  • Panelsamtale

Denne samlingen var et samarbeid mellom StimuLab og prosjekt sammenhengende tjenester i Digdir.