Hopp til hovedinnhold

NIFS-møte: Skytjenester

Emner:
  • Informasjonssikkerhet
  • NIFS
Tid:
fredag 17. september kl. 10:00–11:50, 2021
Sted:
Digitalt møte

Møtet ble gjennomført med 217 deltakere på det meste. Dette er ny rekord for digitale NIFS-møter!

Vi takker foredragsholderne for godt samarbeid, og deltakerne for mange gode spørsmål.

Beskrivelse

Mange benytter seg av skytjenester for å nå sine målsetninger og samfunnsoppdrag i offentlig sektor. Fordelene med skytjenester regnes som større enn ulempene av blant annet NSM. Men bruk av skytjenester fritar ikke virksomheter fra ansvaret for sikring av egne oppgaver og informasjon, og god sikkerhetsstyring blir dermed viktig. Personvern har også blitt løftet frem som en utfordring og Schrems II trekkes frem som et usikkerhetsmoment av flere. I dette møtet skal vi høre fra flere offentlige virksomheter om bruk av skytjenester:

  • Direktoratet for Forvaltning og økonomistyring (DFØ) lanserte en betaversjon av Markedsplassen for skytjenester på forsommeren. Håvard Reknes fra DFØ vil fortelle om arbeidet med å forenkle anskaffelsesprosessen slik at offentlige virksomheters tar i bruk sikre og lovlige tjenester.
  • John Weding Bothner fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil orientere om NSM sine betraktninger om nasjonal avhengighetet av utenlandske skytjenester.
  • Datatilsynet, ved Veronica Jarnskjold Buer og Tobias Judin, presenterer sin veiledning og siste nytt om Schrems II.

Målgruppe

Møtet er åpent for offentlig ansatte med interesse for informasjonssikkerhet.

Agenda
Tid Tema
10:00 Velkommen og nytt fra Digdir
Kjetil Korslien, Seksjonssjef Digitaliseringsdirektoratet
Markedsplass for skytjenester
Håvard Reknes, Seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Skytjenester og sikkerhet sett fra NSM
John Weding Bothner, Seniorrådgiver i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
PAUSE
Schrems II oppsummert
Veronica Jarnskjold Buer, Avdelingsdirektør for Teknologi – Analyse – Sikkerhet i Datatilsynet
Tobias Judin, Seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet
11:45 Avslutning v/Digitaliseringsdirektoratet

Praktisk informasjon

Møtet finner sted digitalt via Microsoft Teams appen eller via nettleser, bruk Chrome, Firefox eller Edge. Du vil få nærmere informasjon og lenke til arrangementet per e-post før møtet.

Vi ser frem til en spennende digital møtedag med dere!