Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonssikkerhet
Tid:
tirsdag 24. mai kl. 09:00–13:00, 2022
Sted:
Digitalt

Dette kurset gir hjelp til å fortsette i et systematisk og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerhet og er utformet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS).

Om kurset:

Kurset gir hjelp til å starte opp et systematisk og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerhet, og er utformet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS). Kursinnholdet er basert på Stifinneren, vårt hjelpemiddel for å navigere gjennom Digitaliseringsdirektoratets veiledning Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet

Mange synes det er vanskelig å komme godt i gang med å etablere styringsaktiviteter for informasjonssikkerhet, eller ønsker å forbedre grunnlaget for styringsaktivitetene. Dette kurset er en fortsettelse av kurset vi holdt i november 2021. Da så vi blant annet på hvordan en virksomhet skal komme i gang med å analysere egen status, etablere føringer for arbeidet og få på plass nøkkelroller. I dette kurset skal vi se på veien videre.

Vi kommer kort inn på sammenhengen mellom innholdet i det første kurset og hvordan veien leder frem til Etappe 5. Denne etappen blir dermed hovedfokus for kurset. I løpet av denne etappen skal virksomheten gjennomføre noen av de viktigste styringsaktivitetene i hele virksomheten. Virksomheten skal blant annet prioritere, planlegge og gjennomføre risikovurderinger, samt håndtere risikoer som er avdekket i vurderingen. Dette er en «første tur» gjennom aktiviteter som etter hvert blir en del av det regelmessige arbeidet.

Målgruppe:

Kurset er åpent for alle som arbeider med informasjonssikkerhet i offentlig sektor og er spesielt tilrettelagt for kommuneansatte.

Kurset henvender seg til deg som har et ansvar for informasjonssikkerhet i en offentlig virksomhet. Du kan være fagansvarlig informasjonssikkerhet eller ha en annen sentral rolle i sikkerhetsarbeidet.

Det er ikke en forutsetning at du har deltatt på kurs i etappe 1 og 2. Vi vil gi en oppsummering av det første kurset innledningsvis. Vi anbefaler likevel at deltakere leser igjennom Stifinneren før gjennomføringen, og det er også nyttig å se igjennom Frokostmøte - Stifinneren | Digdir.

Praktisk informasjon:

Kurset vil foregå digitalt på Teams, det vil bli gruppediskusjoner og du vil få god mulighet til å stille spørsmål til kursholderne.

Det vil bli tatt opptak av deler av kurset. Opptaket blir ikke gjort tilgjengelig for deltagerne, men vil kun benyttes internt for å forbedre vår kursgjennomføring.

Din tilbakemelding er viktig for å gjøre kursene våre best mulig. Ved påmelding til kurset gir du Digitaliseringsdirektoratet samtykke til å lagre navnet ditt og e-postadressen din i inntil 6 måneder etter at kurset er avsluttet (frem til 24.11.2022) slik at vi har mulighet til å kontakte deg for en frivillig tilbakemelding/spørreundersøkelse om du har hatt praktisk nytte av kurset.

Du vil få nærmere informasjon og lenke til kurset i e-post før møtet.