Faglig arena - Informasjonsforvaltning

Informasjonsforvaltning
Onsdag 28. april kl. 09:00–11:00, 2021
Digitalt

Faglig arena for informasjonsforvaltning er en etablert fast møteplass for de som er interessert i problemstillinger knyttet til informasjonsforvaltningsarbeid. I møtene legger vi opp til at deltakere kan stille spørsmål, dele historier og erfaringer. Møtet er åpne for alle som ønsker å delta. Lenke til digitalt møte finner du nederst etter agendaen.


Agenda for møtet:

09:05 - Ontologier for systematisering av bærekraftig utvikling

Ved å bruke SSBs taksonomi for klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene har et bachelorprosjekt ved NTNU, i samarbeid med Trondheim kommune, utarbeidet en ny måte å fremstille sammenhenger mellom bærekraftsmål for kommunen. Vi får en intro til bachelorprosjektet og ontologier samt en live demo av utviklet prototype

Fra Trondheim kommune: Leendert Wienhofen. Fra NTNU: Andreas Winther Moen, Haakon Gunnarsli, Benedicte Helen Myrvoll, Erik Mjaaland Skår, Per Solibakke, Vemund Eggemoen og Øyvind Schjerven

10:00 - Regjeringens ferske melding til Stortinget om data som ressurs - datadrevet økonomi og innovasjon (Meld. St. 22 (2020 - 2021)) inneholder regjeringens politikk for hvordan Norge skal utnytte mulighetene som ligger i data til økt verdiskaping og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Janicke Weum, seniorrådgiver og prosjektleder for meldingsarbeidet i KMD presenterer meldingen og deltar i diskusjonen.

Lenke til Teams-møtet finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at det i møtet gjøres videoopptak. Det er kun når deltakerne selv aktiverer mikrofon eller kamera at lyd/bilde kommer med på videoopptak