Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 19. oktober kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

09:00 «Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor»

I denne presentasjonen vil Kjersti Nordskog fra Agenda Kaupang snakke om utfordringer og muligheter knyttet til offentlig sektors rolle og oppgaver som forvalter og tilbyder av offentlige data til viderebruk. Utredningen er gjennomført av Agenda Kaupang på vegne av KDD. Analysene og anbefalingene fra denne utredningen skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til det offentlige lovutvalget som skal vurdere og foreslå en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data)
Kjersti Nordskog fra Agenda Kaupang presenterer

10:00 «Hvorfor prioriteres ikke gjenbruk av data i forvaltningen?»

NorStella rapporten Digital Tilstand 2022 viser at det er lite gjenbruk av data internt i forvaltningen, og i møtet med innbyggere og næringsliv. Den største hindringen knyttet til utvikling av digitale tjenester er vanskeligheter med å frigjøre ressurser til utvikling av tjenestetilbud. På samme tid blir IKT-utgifter høyere enn forventet hos både kommuner og statlige virksomheter
Aleksander Øines fra NorStella presenterer

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.
Lenke til Teams møta finn du alltid under Arrangementsoversikt | Digdir

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragshaldar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Kjersti Stenerud Steien

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 49 06 26