Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Fellesløsninger
Tid:
Torsdag 28. september kl. 12:30–15:30, 2023
Stad:
Digitalt møte

Styringsrådet er eit rådgjevande organ for direktoratet og skal handsame viktige saker som omhandlar fellesløysingane. Tilrådingane frå styringsrådet er viktige for oss i avgjerder og råd til politiske styringsmakter knytt til utvikling og forvaltning av løysingane.

Medlemmane i styringsrådet skal bidra til ei forankring av tilrådingane og avgjerdslene i eiga verksemd og hjå samarbeidspartar, samt bidra til at løysingane vert tekne aktivt i bruk.

Møte i styringsrådet skal normalt gjennomførast fire gonger i året. Styringsrådet omfattar alle våre digitale fellesløysingar utanom eInnsyn, som har sitt eige styringsråd.

Møtepapira finn du via e-innsyn.

Medlemmar i styringsrådet:

Skatteetaten: Morten Drechsler

Brønnøysundregistrene: Tore Tveråmo

Statens kartverk: Olav Petter Aarrestad

NAV: Håkon Røstad

Statens vegvesen: Lars Kalfoss

Norsk helsenett: Hilde Lyngstad

A-ordningen: Torstein Hoem

Statens Lånekasse: Ingunn Bakkene Cowan

SSB: Rune Gløersen

Mattilsynet: Anders Jensen

KS: Tristan Rolstad

Bergen kommune: Kjetil Aarhus

Vestfold og Telemark fk: Jon Skriubakken

Oslo kommune: Bjørn Marthinsen