Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Fellesløsninger
Tid:
onsdag 10. april kl. 09:00–12:00, 2024
Sted:
Økern Portal, Oslo

Styringsrådet er et rådgivende organ for eInnsyn og skal særlig behandle spørsmål knyttet til strategi og videreutvikling av eInnsyn. For å sikre at eInnsyn utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors og innbyggernes behov, vil Digitaliseringsdirektoratet benytte styringsrådet til samarbeid, dialog og innspill til strategisk retning og -utviklingstiltak.

eInnsyn er en allment tilgjengelig publiseringstjeneste for postjournaler og for møter og utvalg i fylkeskommunale og kommunale organ. Offentlige virksomheter publiserer postjournaler og møte- og utvalgsdata på eInnsyn, der innbyggeren får tilgang til å søke og bestille innsyn i dokumenter. De offentlige virksomhetene kan legge ved lenke til fulltekstpubliserte dokument i journalposten eller møtet dokumentet hører til.

Formålet med eInnsyn er å gjøre offentlig forvaltning åpen og lettere tilgjengelig. Kunder av eInnsyn er statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter.

Agenda

 • Velkommen, godkjenning av saksliste og referat
 • Oppsummering 2023
 • Status eInnsyn
  • Nytt: Abonnement på søk - godt mottatt
  • Fulltekstarbeid - fremgang
 • Status kommunal sektor
  • Informasjon om arbeidet med KS/ kommunene vedrørende bruk av eInnsyn
 • Markedsplan 2024 v/Bodhild
 • Utviklingsplan 2024 v/John Eivind
  • Migreringsprosjektet
 • Møteplan
  • Forslag til nytt tidspunkt for høstens møte (nytt forslag 16. oktober)
 • Sak til drøfting:
  • Utfordringer knyttet til andre innsynsløsninger
 • Eventuelt