Hopp til hovedinnhold

Rapport

Samarbeid og koordinering på informasjonssikkerhetsområdet i nasjonale felleskomponenter

Difis kompetansemiljø for informasjonssikkerhet har kartlagt status på koordinering, samarbeid og helhetlig tilnærming på informasjonssikkerhetsområdet i utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter. Dette notatet oppsummerer resultatene og inneholder også forslag til tiltak der hvor vi har sett det kan være hensiktsmessig.

Difi-notat 2017:4
18. desember 2017

Nasjonale felleskomponenter er gjenbrukbare løsninger som dekker typiske behov på digitaliseringsområdet og er en viktig del av den nasjonale digitale infrastrukturen.

For at innbyggere og forvaltningen skal ha tillit til felleskomponentene er det viktig at de utvikles og forvaltes på en god måte. Informasjonssikkerhet er et sentralt tema i utvikling og forvaltning av felleskomponentene.

Kartleggingen ble gjennomført i tilknytning til tiltaksområdet Sikkerhet i Nasjonale felleskomponenter i Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017. Tiltaksområdet skal bidra til en bedre koordinering av informasjonssikkerheten i de nasjonale felleskomponentene.

Resultatene viser at felleskomponentforvalterne samarbeider en god del på flere områder, i ulike grupperinger og også med andre aktører, men kartleggingen viser at det er liten grad av helhetlig koordinering og samarbeid på informasjonssikkerhetsområdet.

Ett tiltak alle felleskomponentforvalterne er enige om er å ha en faglig møteplass hvor det primære temaet er informasjonssikkerhet.

Difi har ikke kartlagt hvor god informasjonssikkerheten er i virksomhetene som forvalter nasjonale felleskomponenter.