Hopp til hovedinnhold

Rapport

Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor - Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles

I Fornyings- og administrasjonsdepartementets (FAD) brev om tildeling til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for 2010 er det gitt i oppdrag å identifisere og å utarbeide styringsregime for felleskomponenter.

Difi-rapport 2010:17
22. desember 2010

Komponenter er avgrensede deler av en IT-løsning. Delene kan være programvare, maskinvare, databaser osv. En komponent kan bestå av flere komponenter. Felles for alle komponenter er at de har et definert grensesnitt mot andre komponenter.

Felleskomponenter defineres som komponenter i IT-løsninger som kan sambrukes eller gjenbrukes i flere IT-løsninger i offentlig sektor. Vi har identifisert felleskomponenter som har størst gevinstpotensiale og vi anbefaler at de bør ha status som nasjonale felleskomponenter.

Disse komponentene bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles innenfor samme regime. Vi har pekt på utfordringer og utviklingsmuligheter for disse. Vi har også identifisert en del behov som kan løses ved hjelp av felleskomponenter. Vi har utarbeidet forslag til felles krav til felleskomponentforvalterrollen og utarbeidet forslag til et mer samordnet styrings- og forvaltningsregime for felleskomponentene og et forslag til en alternativ modell for finansiering.