Næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs

Emner:
  • Fellesløsninger
  • Innovasjon
Tid:
mandag 22. mars kl. 11:00–13:00, 2021
Sted:
Digitalt

Regjeringen legger fram Meld. St. 22 (2020 – 2021) Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon fredag 26. mars. I den anledning inviterer distrikts- og digitaliseringsminster Linda Hofstad Helleland i samarbeid med DigitalNorway til et webinar om regjeringens nye politikk for hvordan Norge skal skape verdier med data som ressurs.

Mandag 22. mars kl. 11:00 til 13:00 får du muligheten til å høre distrikts- og digitaliseringsminster Linda Hofstad Helleland fortelle om regjeringens ambisjoner, og hva som skal til for at norsk næringsliv skal kunne ta en mer aktiv rolle i dataøkonomien fremover. Du vil også få med deg gode eksempler på hvordan verdier kan skapes med data som ressurs, både i offentlig og privat sektor, i tillegg til panelsamtaler rundt sentrale områder som adresseres i meldingen.

For mer informasjon og påmelding se regjeringen.no.