Møte i styringsrådet for eInnsyn

Emner
Fellesløsninger
eInnsyn
Tid
Onsdag 16. juni kl. 12:00–14:00, 2021
Sted
Internt møte

Styringsrådet er et rådgivende organ for eInnsyn og skal særlig behandle spørsmål knyttet til strategi og videreutvikling av eInnsyn. For å sikre at eInnsyn utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors og innbyggerenes behov, vil Digdir benytte styringsrådet til samarbeid, dialog og innspill til strategisk retning og utviklingstiltak.

Styringsrådets oppgave er å bistå Digdir i å fange opp behov og utviklingstrender hos kunder og sluttbrukere, slik at forvaltningen og utviklingen av eInnsyn tilfredstiller reelle behov og synkroniseres med digital modning og utvikling ellers, for dataleverandører og sluttbrukere.

Det er ingen påmelding til dette møtet, det er kun for inviterte.

Agenda for møtet:

  • Velkommen
  • Status drift og forvaltning (orienteringssak)
  • Status utbreiing kommunalsektor (orienteringssak)
  • Status utviklingsplan 2021 (orienteringssak)
  • Regulatorisk sandkasse. Status og orientering om erfaringar så langt (orienteringssak)-
  • Orientering om arbeid med råd om personvern i eInnsyn (orienteringssak)
  • Eventuelt