Hopp til hovudinnhald

Rapport

Meldingsutveksling internt i forvaltninga

Offentlege verksemder utvekslar informasjon med kvarandre i ei rekkje samanhengar. Eitt av prinsippa som vert lagt til grunn for digitaliseringa av offentleg sektor er at digital kommunikasjon i framtida skal vere hovudregelen. Dette gjeld også for kommunikasjon mellom offentlege verksemder.

Difi-rapport 2013:13
13. november 2013

Dagens situasjon er at papirpost framleis vert brukt i mange tilfelle når offentlege verksemder utvekslar informasjon med kvarandre.

Denne rapporten inneheld anbefalingar om konsept som skal legge til rette for at det som i dag vert utveksla per papirpost og e-post, i framtida vert utveksla.