Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Fellesløsninger
 • ID-porten
 • Altinn
 • Kontaktregisteret
 • eInnsyn
 • Digital postkasse
 • eFormidling
 • Maskinporten
 • eSignering
Tid:
tirsdag 24. september kl. 09:00–onsdag 25. september kl. 15:00, 2024
Sted:
Digitalt
Påmeldingsfrist:
tirsdag 24. september kl. 09:00, 2024

Hold av 24. - 25. september for da arrangerer vi årets digitale Brukerråd for fellesløsningene 2024. Årets tema er «Byggeklosser for trygg og inkluderende digitalisering». Arrangementet er heldigitalt og gratis. Vi kan love to innholdsrike dager med mye spennende på agendaen.

Byggeklosser for trygg og inkluderende digitalisering er tema for Brukerrådet 2024

Byggeklosser for trygg og inkluderende digitalisering

Digital inkludering, større fleksibilitet, effektivisering, nye brukerbehov, datadeling, samarbeid på tvers og økt sikkerhet. Vi som jobber med digitalisering i det offentlige skal ta hensyn til mange behov. På Brukerrådet får du vite mer om hvordan fellesløsningene hjelper deg til å bygge nye tjenester på en trygg og fremtidsrettet måte.

Brukerrådet er til for alle som bruker eller kan ha bruk for løsningene og utviklingsmiljøene som Digdir tilbyr. Spesielt aktuelt nå er moderniseringen av plattformene for Altinn og ID-porten som gir muligheter for nye og innovative tjenester for innbyggere og virksomheter.


De nasjonale fellesløsningene kan hjelpe deg og din virksomhet til å lage nye, bedre og sikrere digitale tjenester. Hvilke løsninger for datadeling, tillitstjenester, meldingsutveksling og tjenesteutvikling kan du ta i bruk i din virksomhet? Og hva gjør Digdir på utviklingsfronten? Det er hovedtema på Brukerrådet.


Et høyaktuelt spørsmål er hvordan fellesløsningene kan støtte opp om prioriteringene i den nye digitaliseringsstrategien som regjeringen legger fram i 2024. Vi tipper at sentrale tema vil være bedre offentlige tjenester for alle, verdiskaping, bærekraftig omstilling og sikkerhet. Og hva betyr strategien for arbeidet med å gjøre digitaliseringen bedre slik at alle blir inkludert og kan delta i samfunnet på likeverdige vilkår?

Vi snakker - og lytter

Det skjer ingen omstilling uten digitalisering. Brukerrådet er en arena der vi både forteller om våre løsninger og planer, og der vi lytter til behov fra virksomheter som bruker fellesløsningene – nettopp slik at vi sammen kan modernisere og fornye offentlig sektor. Vi stiller med våre beste fagfolk til å fortelle hvordan dette er relevant for deg og din virksomhet og hvilke muligheter vi ser.


Brukerrådet er et gratis og heldigitalt arrangement. Meld deg på!

Foreløpig program

Brukerrådet dag 1. «Byggeklosser for en trygg og inkluderende fremtid». Programledere er Mari Jøndahl og Olav Skarsbø. (Programmet er under utarbeidelse og flere detaljer legges inn fortløpende).

09:00
Velkommen til Brukerrådet 2024 Frode Danielsen, Mari Forberg Jøndahl, Olav Skarsbø Program klokka 09:00. Velkommen til Brukerrådet 2024 med Frode Danielsen, Mari Forberg Jøndahl, Olav Skarsbø

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Mari Forberg Jøndahl
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl

Mari er fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Siden 2018 har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

«Byggeklosser for trygg og inkluderende digitalisering»
Program klokka . «Byggeklosser for trygg og inkluderende digitalisering» med

 • Hvilke føringer gir digitaliserings-strategien for utvikling og bruk av fellesløsningene (stat og kommune)?
 • Hvordan skal strategien bidra til økt digital inkludering?

Hva er viktigst for å lykkes med ny strategi? Frode Danielsen
Program klokka . Hva er viktigst for å lykkes med ny strategi? med Frode Danielsen

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Hva er de viktigste satsningene for fellesløsningene fremover? Andreas Gjertin Rafaelsen, Nina Munthe Olsen
Program klokka . Hva er de viktigste satsningene for fellesløsningene fremover? med Andreas Gjertin Rafaelsen, Nina Munthe Olsen

 • Altinn og fellesløsningene, overblikk
 • Om sikkerhet: teknologi, plattform, utvikling og prosesser

Medvirkende

Andreas G. Rafaelsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen

Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Nina Munthe Olsen

Hvordan jobber kommuner og stat sammen for å utvikle bedre og brukerrettede tjenester? Frode Danielsen, Sidsel Nordhagen
Program klokka . Hvordan jobber kommuner og stat sammen for å utvikle bedre og brukerrettede tjenester? med Frode Danielsen, Sidsel Nordhagen

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Sidsel Nordhagen i i KS Digitale fellestjenester
Daglig leder, KS Digitale fellestjenester
Sidsel Nordhagen

Sidsel Nordhagen har vært daglig leder i KS Digitale fellestjenester siden 1.10.2023. Hun har bred bakgrunn som topp- og mellomleder innen digitalisering og IT fra ulike virksomheter i både privat og offentlig sektor. Hennes erfaring kommer blant annet fra Sopra Steria, Lørenskog kommune, Helsedirektoratet og Oslo Børs. Hun har siden 2023 vært styremedlem i Helseplattformen as.

Digital inkludering. Hva bør skje, hva skjer? Malin Rygg, Bjørn Erik Thon
Program klokka . Digital inkludering. Hva bør skje, hva skjer? med Malin Rygg, Bjørn Erik Thon

Samtale mellom Malin Rygg og Bjørn E. Thon (Likestillings- og diskrimineringsombudet).

Medvirkende

Malin Rygg
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Malin Rygg

Rygg er direktør for Tilsynet for universell utforming av ikt i Digdir – Uu-tilsynet. Tilsynet har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven. Tilsynet er ti år i 2023 og har som visjon et samfunn uten digitale barrierer. Rygg er jurist med erfaring fra blant annet Konkurransetilsynet og har tidligere jobbet som advokat og dommer. Hun er også leder for Strategic Advisory Group on Accessibility (SAGA), som er en strategisk rådgivningsgruppe som skal arbeide med å inkludere universell utforming i alt relevant standardiseringsarbeid på europeisk nivå.

Likestillings- og diskrimineringsombud, Likestillings- og diskrimineringsombodet
Bjørn Erik Thon

10:00
Pause Program klokka 10:00. Pause med

10:15
eID - din nøkkel til digital inkludering Stig Slaatto-Hornnes Program klokka 10:15. eID - din nøkkel til digital inkludering med Stig Slaatto-Hornnes

Elektronisk ID er nøkkelen til mye av det vi trenger i hverdagen – ikke minst til mange offentlige digitale tjenester.

Vi innleder dette sporet med produktgruppeleder for Tillitstjenester, Stig Slaatto Hornnes.

Medvirkende

Stig Slaatto-Hornnes
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes

Stig Slaatto-Hornnes er fagdirektør i Digdir, og har i mage år jobbet med fellesløsningene. I dag er han blant annet ansvarlig for ID-porten, og har vært med på arbeidet med Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor som ble lansert i 2023. Han deltar også i arbeidet med eIDAS 2.0, og vil snakke om arbeidet med innføring av dette i Norge.

MinID – sikrere og bedre
Program klokka . MinID – sikrere og bedre med

Hvilke krav og behov har helsesektoren, og hva har vi gjort for å styrke sikkerheten og forbedre brukervennligheten?

MinID – utstedelse i skolen Nour Eddine Elkadi
Program klokka . MinID – utstedelse i skolen med Nour Eddine Elkadi

Vi jobber med utvikling av en løsning for å utstede MinID i skolen i samarbeid med Feide, KS og Udir.

Medvirkende

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Nour Eddine Elkadi

Hvordan vurdere risiko når man velger sikkerhetsnivå for innlogging til egne tjenester? Stig Slaatto-Hornnes, Olav Skarsbø
Program klokka . Hvordan vurdere risiko når man velger sikkerhetsnivå for innlogging til egne tjenester? med Stig Slaatto-Hornnes, Olav Skarsbø

Mange offentlige tjenester har valgt å kreve sikkerhetsnivå «Høyt» for innlogging til noen eller alle tjenester. Resultatet er at en ikke ubetydelig andel av befolkningen ikke klarer å møte kravene, og dermed faller utenfor fordi de ikke har eller får BankID.

Medvirkende

Stig Slaatto-Hornnes
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes

Stig Slaatto-Hornnes er fagdirektør i Digdir, og har i mage år jobbet med fellesløsningene. I dag er han blant annet ansvarlig for ID-porten, og har vært med på arbeidet med Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor som ble lansert i 2023. Han deltar også i arbeidet med eIDAS 2.0, og vil snakke om arbeidet med innføring av dette i Norge.

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

BankID – tiltak for digital inkludering
Program klokka . BankID – tiltak for digital inkludering med

Slik jobber BankID med digital inkludering.

11:15
Pause Program klokka 11:15. Pause med

11:30
Maskinporten – sikker og effektiv deling av data Aamund Lomheim Bremer, Jørgen Binningsbø Program klokka 11:30. Maskinporten – sikker og effektiv deling av data med Aamund Lomheim Bremer, Jørgen Binningsbø

Løsningen har spart samfunnet for 1 milliard kroner. Hvordan fungerer Maskinporten og hvordan ta den i bruk?

Medvirkende

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Aamund Lomheim Bremer
Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø

Jørgen er produkteier, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015.

ID-porten vs Ansattporten Stig Slaatto-Hornnes, Jørgen Binningsbø
Program klokka . ID-porten vs Ansattporten med Stig Slaatto-Hornnes, Jørgen Binningsbø

Erfaringer fra piloten og veien videre. Hvilke kundebehov ser vi i markedet?

Medvirkende

Stig Slaatto-Hornnes
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes

Stig Slaatto-Hornnes er fagdirektør i Digdir, og har i mage år jobbet med fellesløsningene. I dag er han blant annet ansvarlig for ID-porten, og har vært med på arbeidet med Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor som ble lansert i 2023. Han deltar også i arbeidet med eIDAS 2.0, og vil snakke om arbeidet med innføring av dette i Norge.

Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø

Jørgen er produkteier, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015.

Hvordan setter vi nå sammen ulike fellesløsninger og bygger nye? Jørgen Binningsbø, Espen Kørra
Program klokka . Hvordan setter vi nå sammen ulike fellesløsninger og bygger nye? med Jørgen Binningsbø, Espen Kørra

Tilgangsstyring, brukerstyrt systemtilgang og Systembruker
– hva er det og hvordan løser vi det?

Medvirkende

Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø

Jørgen er produkteier, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015.

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Espen Kørra

eIDAS 2.0 - Digital lommebok Stig Slaatto-Hornnes, Tor Alvik
Program klokka . eIDAS 2.0 - Digital lommebok med Stig Slaatto-Hornnes, Tor Alvik

 • Status for arbeidet med regelverket i EU og Norge.
 • Hvilke planer har vi for innføring og bruk i Norge?
 • Hvordan påvirker eIDAS produktporteføljen?

Medvirkende

Stig Slaatto-Hornnes
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes

Stig Slaatto-Hornnes er fagdirektør i Digdir, og har i mage år jobbet med fellesløsningene. I dag er han blant annet ansvarlig for ID-porten, og har vært med på arbeidet med Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor som ble lansert i 2023. Han deltar også i arbeidet med eIDAS 2.0, og vil snakke om arbeidet med innføring av dette i Norge.

Tor Alvik
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Tor Alvik

Alvik er fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet. Han har siden 2005 vært involvert i utviklingen av eID løsninger for offentlig sektor. I dag er hans ansvarsområde knytt opp mot digital strategi, samordning og identitetsforvaltning. Alvik er involvert i internasjonalt samarbeid om eID i Norden og Eu. Han deltar i Eus arbeid med eidas 2.0 og for tiden koordinerer en av fire storskalapiloter for innføringen av «European Digital Identity Wallet» (digital lommebok).

12:30
Pause Program klokka 12:30. Pause med

Lunsj

13:00
Digital gravferdsmelding - bruk av fellesløsninger med brukeren i sentrum Ola Asp, Andreas Maasø Fjelldal Program klokka 13:00. Digital gravferdsmelding - bruk av fellesløsninger med brukeren i sentrum med Ola Asp, Andreas Maasø Fjelldal

Digital gravferdsmelding er et tiltak i livshendelsen dødsfall og arv. Utvikling av Digital gravferdsmelding tar utgangspunkt i hva som kan gi de etterlatte hjelp til avklaringer i forbindelse med dødsfall.

Aktører fra stat, gravplassmyndighet, kommune, trossamfunn og gravferdsbyrå jobber tett sammen for å realisere løsningen trinnvis gjennom bruk av fellesløsninger med brukeren i sentrum.

De første delene av tjenesten gikk i produksjon forsommeren 2024.

Medvirkende

Ola Asp
Prosjektleder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Ola Asp

Ola Asp er prosjektleder for «Digital gravferdsmelding». Han har 25 års erfaring fra gravferdssektoren. Asp er spesielt opptatt av å finne gode og intuitive digitale løsninger for innbyggeren i emosjonelt preget livshendelse.

Portrettbilde av Andreas Maasø Fjelldal
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Maasø Fjelldal

Andreas er seniorrådgiver i avdeling for Brukeropplevelse og datadeling (BOD), Digitaliseringsdirektoratet. Han har mer enn 18 års erfaring med forretningsutvikling og ledelse innen både offentlig og privat sektor, med spenn fra Medtech via finans, lokal nærings/bedriftsutvikling til Digdir/Altinn og offentlig forvaltning. I BOD er Andreas tjenesteeieransvarlig for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og koordinator for Digital gravferdsmelding. Han er i tillegg Key account manager og deltar i Digdirs tverrgående markedsteam som jobber med å øke utbredelsen av fellesløsningene.

Deling av politiattest - en nødvendig modernisering
Program klokka . Deling av politiattest - en nødvendig modernisering med

I dag mottar man politiattest enten pr. post eller i digital postkasse. Enten må man printe ut politiattesten fra den digitale postkassen, levere den personlig eller pr. brevpost, eller så har man måttet sende politiattesten til mottaker via e-post, en som kjent usikker kanal.

Posten v/Digipost har i samarbeid med NIF samarbeidet om en løsning for enkel og trygg deling av politiattest.

Samarbeidet har forlenget den «digitale veien» ved å nå kunne dele politiattesten gjennom en sikker kanal, Digipost. Dette er en løsning som er mer i synk med tiden man lever i.

Vi har fokus på bedre støtte for sammenhengende tjenester. Hvordan jobber de ulike produktene for dette?

Inspirasjonsforedrag Frode Danielsen
Program klokka . Inspirasjonsforedrag med Frode Danielsen

Hvordan ser framtiden ut? Frode presenterer sin og Digdir sin fremtidsvisjon.

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

14:00
Takk for i dag – og hva kan vi se frem til i morgen? Program klokka 14:00. Takk for i dag – og hva kan vi se frem til i morgen? med

Brukerrådet dag 2. «Byggeklosser for en trygg og inkluderende fremtid». Programledere er Mari Jøndahl og Olav Skarsbø. (Programmet er under utarbeidelse og flere detaljer legges inn fortløpende).

09:00
Velkommen til dag 2 Mari Forberg Jøndahl, Olav Skarsbø Program klokka 09:00. Velkommen til dag 2 med Mari Forberg Jøndahl, Olav Skarsbø

Velkommen til andre dag av Brukerrådet 2024. Vi ser nærmere på hva som står på dagens agenda.

Medvirkende

Mari Forberg Jøndahl
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl

Mari er fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Siden 2018 har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

09:05
Lag verdiskapende sammenhengende tjenester ved hjelp av fellesløsninger Program klokka 09:05. Lag verdiskapende sammenhengende tjenester ved hjelp av fellesløsninger med

For å skape verdifulle og sammenhengende tjenester, er det nyttig å benytte flere av Digdirs fellesløsninger sammen. Når aktører, løsninger og plattformer samarbeider på tvers og utnytter hverandres styrker, kan vi oppnå en mer effektiv og brukervennlig tjenesteutvikling som gir økt verdi for både brukere og leverandører.

De neste to timene viser vi hvordan dette kan skje i praksis, både nå og i framtida.

Enklere skjenkebevilling - én tjeneste, mange felleskomponenter
Program klokka . Enklere skjenkebevilling - én tjeneste, mange felleskomponenter med

Prosessen med å etablere serveringsvirksomhet er egnet for en moderne sammenhengende tjeneste som bruker både dagens og fremtidens felleskomponenter. Altinn Studio, Dialogporten, Arbeidsflate, melding/formidling, Felles Designsystem og eFormidling har alle viktige roller i realiseringen. Og Digital lommebok, Single digital gateway og hendelsesfunksjonalitet kan gi spennende muligheter.

Digitale Helgeland har tatt et første steg i å utvikle dette ved å digtitalisere prosessen for å søke skjenkebevilling i flere kommuner. Hvordan har de brukt felleskomponenter til dette? Hvordan kan dette være nyttig for resten av offentlig sektor? Og hvordan kan dette bygges ut til å bli en sammenhengende brukerreise for de som vil etablere serveringsvirksomhet?

11:30
Pause Program klokka 11:30. Pause med

12:00
Ny digitaliseringsstrategi - hva betyr det for arbeidet med datadeling? Øystein Åsnes Program klokka 12:00. Ny digitaliseringsstrategi - hva betyr det for arbeidet med datadeling? med Øystein Åsnes

Vi strever med deling av data og informasjonsforvaltning i offentlig sektor. Hvilken retning peker den nye strategien ut? – Og skjer det ting i EU som vil (eller bør) påvirke oss?

Medvirkende

Øystein Åsnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Øystein Åsnes

Øystein Åsnes jobber i Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data i Digdir. De har fokus på informasjonsforvaltning, standardisering og åpne data.

Hvorfor skal vi dele data på data.norge.no når vi allerede har andre løsninger for å dele data? Kjersti Stenerud Steien
Program klokka . Hvorfor skal vi dele data på data.norge.no når vi allerede har andre løsninger for å dele data? med Kjersti Stenerud Steien

Det er mye snakk om at man skal dele informasjon om data på data.norge.no. Hva er egentlig poenget med det, og hvordan henger det sammen med andre løsninger som skal fremme datadeling? Vi frisker opp visjonen for data.norge.no og setter løsningen i sammenheng med omverdenen den er del av.

Medvirkende

Kjersti Stenerud
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Kjersti Stenerud Steien

Kjersti er produkteier for data.norge.no (Felles datakatalog) og Datalandsbyen. Hun brenner for at flere skal dele dataene de sitter på og dokumentere dem på en måte som gjør dataene lett å finne, forstå og ta i bruk.

Data.altinn.no - Del data smartere! Hanne Brun, Erlend Oksvoll
Program klokka . Data.altinn.no - Del data smartere! med Hanne Brun, Erlend Oksvoll

Når man bruker data.altinn.no blir datadeling enkelt for både mottaker og avgiver! Skreddersy datasett og autorisasjon ut fra dine behov og la dataene skape verdi hos andre.

Medvirkende

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Hanne Brun
Erlend Osksvoll
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Erlend Oksvoll

Erlend Oksvoll er produkteier for data.altinn.no og har vært med på etablere datadelingstjenester som Tilda og eBevis. Har jobbet med integrasjoner og api-er i Altinn siden 2011.

Nytt fra «Rammeverk for informasjonsforvaltning»  Øystein Åsnes
Program klokka . Nytt fra «Rammeverk for informasjonsforvaltning»  med Øystein Åsnes

«Rammeverket» er for alle offentlige virksomheter, og skal gi tilstrekkelige føringer og støtte slik at offentlige virksomheter kan utveksle og dele data og beskrivelser av data, også maskinelt. Vi får en kort innføring i hva rammeverket kan brukes til, og hva som er nytt.

Medvirkende

Øystein Åsnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Øystein Åsnes

Øystein Åsnes jobber i Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data i Digdir. De har fokus på informasjonsforvaltning, standardisering og åpne data.

Altinn Assistant «Hvordan kan jeg assistere deg i dag?» Benjamin David Brodie
Program klokka . Altinn Assistant «Hvordan kan jeg assistere deg i dag?» med Benjamin David Brodie

Generativ KI gjør stadig fremskritt, både i kvalitet og pålitelighet. Men hvordan blir det når vi ikke lenger «googler» for informasjon?

Altinn Assistant er vår første GenKI-tjeneste som svarer på tekniske spørsmål om Altinn 3. Vi forteller om erfaringer hittil og planer for videre anvendelse av denne banebrytende teknologien.

Medvirkende

Eksterne, Digitaliseringsdirektoratet
Benjamin David Brodie

13:00
Pause Program klokka 13:00. Pause med

13:15
Forbedringer og nyheter i kontakt- og reservasjonsregisteret Sture Domaas Førre Program klokka 13:15. Forbedringer og nyheter i kontakt- og reservasjonsregisteret med Sture Domaas Førre

Nå innføres verifikasjon av kontaktinformasjon, varsel ved registrering av duplikat kontaktinformasjon og strengere validering av mobilnummer.

Det gjøres grep for å bevisstgjøre brukere uten digital postkasse, det er innført et språkvalg-endepunkt, og testbrukere med diverse tilstander i KRR kan søkes frem i Tenor testdatasøk.

Få også med deg viktig informasjon om kommende endring: virksomhetsstyrt delegering av på-vegne-av-rettigheter.

Medvirkende

Sture Førre
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Sture Domaas Førre

Sture Domaas Førre er produkteier for eSignering og kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Sture har jobbet i Digitaliseringsdirektoratet siden 2015 med teknisk forvaltning av fellesløsningene. Han var driftsleder for eSignering og Digital postkasse over en periode på fem år, og var fra 2020-2022 også prosjektleder for innføring av ny transportinfrastruktur for digital post til innbyggere. Fra 2022 var han driftsleder for eInnnsyn, eFormidling og ELMA, før han i januar 2024 gikk over til seksjon for strategi og tjenesteutvikling som produkteier.

eInnsyn Siv Kvåle Sanden, Bodhild Therese Cirotzki, Andreas Nikolai Presthus, Ole Jomar Moen
Program klokka . eInnsyn med Siv Kvåle Sanden, Bodhild Therese Cirotzki, Andreas Nikolai Presthus, Ole Jomar Moen

Produktsjef Siv Kvåle Sanden og leder for markedsgruppen, Bodhild Therese Cirotzki, informerer om hva som har vært fokusområdet for eInnsyn siden sist Brukerråd.

De ser også på hvilke markedsaktiviteter som har vært gjennomført, og hva som er planene videre.

Medvirkende

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Siv Kvåle Sanden

Siv Kvåle Sanden jobbar i seksjon for strategi og forretningsutvikling i Digitaliseringsdirektoratet. Ho er jurist og har sidan hausten 2023 jobba som produktsjef for eInnsyn. Saman med eInnsyn-teamet jobbar ho for styrke tilliten og engasjementet til offentleg forvaltning. Gjennom ein open og transparent forvaltning kan vi sikre tilgang til riktig informasjon og ta opplyste avgjerder.

Bodhild Cirotzki
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Bodhild Therese Cirotzki

Bodhild Therese Cirotzki er leder for markedsgruppen i Digitaliseringsdirektoratet.  Markedsgruppen jobber med informasjon og oppfølging av Digdir sine fellesløsninger rettet mot offentlig sektor. Bodhild er også med i produktteamet for eInnsyn, og jobber der med utbredelse av løsningen til offentlig sektor.

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Nikolai Presthus
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Ole Jomar Moen

Ole Jomar Moen er Service manager for eInnsyn-løsningen. Han er en del av teamet som jobber med å gjøre offentlig forvaltning mer åpen og tilgjengelig. 

Vi valgte eInnsyn
Program klokka . Vi valgte eInnsyn med

Fredrikstad kommune valgte eInnsyn fordi de hadde et ønske om å fulltekstpublisere alle dokumenter.

De deler sine erfaringer fra påkobling til daglig drift.

Bruk av statistikk i eInnsyn
Program klokka . Bruk av statistikk i eInnsyn med

Nå har du mulighet til å hente ut statistikk i eInnsyn. Vi viser ulike måter du kan bruke verktøyet i planleggings- og strategiarbeid. Dette er også et godt verktøy for å kunne synliggjøre gevinster.

Hva skal til for å få en smidig onboarding og smart bruk av eInnsyn?
Program klokka . Hva skal til for å få en smidig onboarding og smart bruk av eInnsyn? med

14:15
Takk for nå! Mari Forberg Jøndahl, Olav Skarsbø, Nina Munthe Olsen, Andreas Gjertin Rafaelsen Program klokka 14:15. Takk for nå! med Mari Forberg Jøndahl, Olav Skarsbø, Nina Munthe Olsen, Andreas Gjertin Rafaelsen

Medvirkende

Mari Forberg Jøndahl
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl

Mari er fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Siden 2018 har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Nina Munthe Olsen
Andreas G. Rafaelsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen

Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.

Kontakt

Linda Johansen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99353055