Hopp til hovedinnhold

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) var i Digitaliseringsrådet med prosjektet Bærekraftsportalen.

NMBU har tatt utgangspunkt i FN-rapporten «Global Sustainable Development Report: The Future is Now. Science for Achieving Sustainable Development» fra 2019. Denne rapporten viser til viktigheten av forskning som fundament for en bærekraftig utvikling. Videre understreker den sammenhengen mellom bærekraftsmålene og behovet for missiontilnærming for å angripe flere bærekraftsmål samtidig.

Vi mangler kunnskap om sammenhengen mellom bærekraftsmålene. Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om de komplekse sammenhengene mellom bærekraftsmålene. De har utviklet en pilot på en portal: Bærekraftsportalen. Forskere kan legge inn forskning og tagge disse med hvilke bærekraftsmål forskningen sier noe om. Dette skal i neste omgang være et grunnlag for å frambringe oversikter over sammenhenger mellom målene.

Digitaliseringsrådet sine anbefalinger

I rådsmøtet snakket dere om flere og ulike behov som dere ønsker å gjøre noe med. Behovene og ønskene dere beskriver er svært ulike. Noen har et globalt perspektiv, mens andre er lokale. Som løsning for disse behovene viste dere til Bærekraftsportalen. Det er uklart for oss hvordan Bærekraftsportalen skal løse alle behovene.

Vi anbefaler at dere identifiserer de ulike behovene og utreder dem hver for seg. Bruk utredningsinstruksen som hjelp. Se på og beskriv ulike tiltak for å løse det enkelte behov. Først når dere har utredet de ulike behovene vil dere kunne si om Bærekraftsportalen er svaret. Det finnes også metodeverk fra produkt- og tjenesteutvikling (Business Model Canvas) som kan gi nyttige tips til hvordan etablere et konkurransedyktig og økonomisk bærekraftig tiltak.

Markedet kan hjelpe dere å finne løsningsforslag og teknologier som dere ikke har tenkt på før. Vi anbefaler at dere går i dialog med markedet før dere bestemmer hvilken løsning dere skal gå for. Ta gjerne kontakt med innovative anskaffelser for å få hjelp med markedsdialogen.

Sammenhengene mellom verdens 17 bærekraftsmål og 169 delmål er mange og kompliserte. Heldigvis er det mange som er engasjert i dette arbeidet. Vi anbefaler at dere avklarer hvem som skal ha nytte av løsningen deres og finner relevante aktører som dere kan samarbeide med.

I rådsmøtet diskuterte vi blant annet dilemmaet med å få opp kvalitetssikret kunnskap som samtidig skal være tilgjengelig for personer utenfor akademia. Vi diskuterte også behovet for å oppnå en kritisk masse av informasjon for å dokumentere sammenhengen mellom målene. Dette krever at dere må samarbeide med andre aktører både for å sikre tilstrekkelig kvalitet og masse. Dere pekte selv på mulige samarbeidspartnere som Terravera og Store Norske Leksikon med flere. Diskuter gjerne behovene med de andre i sektoren. Kan det være flere som har ideer eller behov som ligner? Hvilken rolle kan NMBU ta som en forkjemper for sammenhengen mellom bærekraftsmålene?

Piloten på en bærekraftsportal kan være et redskap for å synliggjøre og fremheve NMBU sin kompetanse og forskning på bærekraft. Den kan også bidra til at forskere finner hverandre. Dersom dere velger å gå videre med denne løsningen, bør dere utforske metoder og måter som gjør den mer attraktiv for forskere. Dere kan ta i bruk virkemidler fra andre nettsamfunn. Skal det være mulig å like artikler? Skal det være mulig å ha dialog i løsningen? En hackathon med studenter kan for eksempel hjelpe dere å utvikle løsningen videre.