Hopp til hovedinnhold

Program 18. og 19. juni

  18. juni

  09.00 Registrering og utstillervandring

  11.00 Konferansen starter

  13.00 Lunsj

  14.00 Konferansen fortsetter

  17.00 Faglig program slutt for dagen

  19.00 Aperitiff

  19.30 Festmiddag

  19. juni

  08.00 Utstillervandring

  09.00 Parallelle spor:

  • Spor 1: Digitalisering i offentlig sektor og næringslivet - hvordan få til økt samhandling?

   Kl. 09.00: Dagen innledes av 3 ledere fra NHO, KS og Digitaliseringsdirektoratet som setter søkelys på status i dag, viktigheten av offentlig og private samarbeid innen datadeling, og hva vi må gjøre for å utløse verdien av data og nye teknologier. Kunstig intelligens vil ikke kunne bidra slik vi ønsker hvis vi ikke har orden i eget hus og tilgang til gode data.

   Det legges opp til deltakelse fra salen, både med spørsmål og refleksjoner til hvordan vi kan utløse verdien av data og nye teknologier for økt produktivitet og innovasjon.

   Før vi går til pause vil dere presenteres for 2 personer som sammen ser på fremtidsbildet og hva må vi gjøre for å komme dit?

   Kl. 10.20: Pause

   Kl. 10.50: Her vil du høre suksesshistorier fra prosjekter vi har lykkes med i Norge innen datadeling og samarbeid offentlig/privat. I tillegg vil du presenteres for utfordringer knyttet til vår digitale hukommelse samt reflektere over hvordan få til effektiv bruk av data som eksisterer i våre fagsystemer og i dagens nasjonale fellesløsninger.

   Det vil også her bli lagt opp til deltakelse fra salen da vi mener at påmeldte, er folk med verdifull kompetanse og synspunkter vi må lytte til. Vi er overbevist om at vi ikke kan løse dette på hvert vårt kontor og i siloer. For å gi verdi og sikkerhet for innbyggere og de tjenestene vi skal levere på, må vi samarbeid om data.

   Arrangør: NHO og DigiViken

  • Spor 2: Hvordan kan digital transformasjon støtte utdanning for alle?

   Vår sesjon gir en spennende mulighet til å dykke ned i hvordan digitalisering kan støtte inkluderende læringsmiljøer og livslang læring. Du vil få førstehånds erfaringer og innsikt fra undervisere, elever, studenter og forskere som deler sine perspektiver. Vi vil reflektere rundt felles retning for arbeid med digital transformasjon i utdanningssektoren og hvordan vi kan samarbeide for å nå våre mål. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å være med på å forme utdanningens digitale fremtid!

   På scenen har vi invitert gode foredragsholdere som både vil inspirere og utfordre oss, og vi vil åpne for dialog i salen gjennom dagen. Velkommen!

   Program:

   • Åpning og velkommen
   • Digital transformasjon i utdanning, faglig innlegg
   • Visjon for samarbeid om tverrgående digitale brukerreiser, ved Etatsgruppen for digital transformasjon
   • Innlegg ved forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel
   • Erfaringsdelinger fra utdanningssektoren, suksesshistorier og smertepunkter fra ulike perspektiv. Påfølgende samtale og refleksjoner.
   • Oppsummering og avslutning

   Arrangør: Etatsgruppe for digital transformasjon i utdanningssektoren

  13.00 Lunsj

  14.00 Hvordan lykkes med digital kompetanse?

  Etter lunsj vil vi sammen fokusere på hvordan vi skal dekke framtidens digitale kompetansebehov.

  For å lykkes med bruken av ny teknologi må innbyggere, næringsliv og offentlig sektor ha riktig kompetanse. Hvordan kan vi få til kompetanseheving innen digitalisering, og hvordan kan vi samarbeide for å oppnå inkludering og livslang læring?

  • Program:
   • Fremtidens digitale kompetansebehov, oppsummering av kunnskap om samfunnets og arbeidslivets behov.
   • Innlegg fra Kompetansebehovsutvalget og Digital Norway.
   • Ulike perspektiver på hvordan vi er rustet for å møte samfunnets digitale kompetansebehov. Påfølgende refleksjoner og spørsmål fra salen.
   • Avslutning.

  Arrangør: NHO, DigiViken og Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren

  15.30 Konferansen avsluttes

  Logoer: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kommunsesektorens organisasjon, Lånekassen, Statped, DigiViken (Løfter Viken inn i en digital fremtid), Utdanningsdirektoratet, Nokut, NHO, Sikt

  Kontakt

  Arrangement i Digdir