Hopp til hovedinnhold

I dag vant Skatteetaten Digitaliseringsprisen 2024 for sin innsats for å forenkle skattemeldingen for bedrifter. Prosjektet kan spare samfunnet for opptil 800 millioner kroner årlig.

Skatteetaten mottar digitaliseringsprisen
Skatteetaten, representert ved Anette Beichmann og Marta Johanne Gjengedal, jubler over Digitaliseringsprisen 2024, flankert av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung og Digdir-direktør Frode Danielsen.
Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Digdir

Juryleder Olav Skarsbø kaller Skattemeldingen digitalisering i toppklasse og en verdig vinner av Digitaliseringsprisen.

– Løsningen, som er utviklet gjennom samarbeid med systemleverandører og bransjeorganisasjoner, gir rettere utregnet skatt, likere konkurransevilkår og betydelige gevinster for både brukere og samfunnet. Dette er et godt eksempel på nyskaping og bærekraft i offentlig sektor, understreker han.

Tirsdag 18. juni ble prosjektet til Skatteetaten stemt til topps av deltakerne på Digitaliseringskonferansen, et årlig arrangement om digitalisering i offentlig sektor i regi av Digdir.

– Det å motta denne prisen føles som en sterk anerkjennelse av jobben vi gjør når det kommer til digitalisering, jubler Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Videoreportasje - digitaliseringsprisen

Digitaliseringskonferansen med utdeling av Digitaliseringsprisen 2024. Intervju med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Intervju med prisvinnerne i Skatteetaten, Anette Beichmann og Marta Johanne Gjengedal.

Endelig næringslivets tur

Det begynner å bli en stund siden ordet selvangivelse fremprovoserte kaldsvette og hjerteklapp. Så har også Skatteetaten i lang tid jobbet jevnt og trutt med å gjøre skattemeldingen, som den heter i dag, så enkel og brukervennlig som mulig for deg og meg.

Nå er det næringslivets tur. I år har de for første gang fått bruke en strømlinjeformet og dialogbasert skattemelding. Bakgrunnen er et imponerende og grundig digitaliseringsprosjekt.

– Frem til nå har næringsdrivende sendt inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen har næringsdrivende forholdt seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt, og de må selv vite hva som gjelder for dem. Mange har opplevd dette som komplisert og tidkrevende. Dette gjør vi nå noe med, sier Gjengedal.

Skatteetaten har jobbet tett med systemleverandører og bransjeorganisasjoner som Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbindet for å forenkle og forbedre rapporteringen for næringslivet. Dette har munnet ut i en helt ny skattemelding, der den næringsdrivendes perspektiv står i sentrum. I den nye skattemeldingen for bedrifter er brukergrensesnittet flyttet til regnskapssystemene og oppgjørsprogrammene som bedriftene allerede benytter. På den måten kan brukeren jobbe i et system hen allerede er godt kjent med og som er tilpasset bedriftens behov.

Gir beskjed dersom noe ikke stemmer

Løsningen er bedre tilpasset næringslivets prosesser, og overgangen mellom regnskap til skattemelding er enkel og intuitiv. Gjennom digitalisering er opplysningene i skattemeldingen av høyere kvalitet enn før. Derfor gjøres det færre feil, og skatteberegningen blir mer korrekt og oversiktlig. En nyutviklet tjeneste gir brukerne umiddelbar tilbakemelding på ulogiske tall og verdier, og gir individuell veiledning, noe som reduserer sjansen for både feil og bevisste forsøk på juks.

– Så langt det er praktisk mulig, gjenbruker vi den informasjonen vi allerede har. Vi forhåndsutfyller blant annet utkastet til skattemelding, slik vi i mange år har gjort for personlig skattepliktige. Nå begynner vi å gjøre dette for selskaper også. Hvis opplysningene i utkastet stemmer, kan selskapene bruke disse når de sender inn skattemeldingen, forteller Gjengedal.

800 millioner i samlet gevinst per år

Samtidig har Skatteetaten også utviklet en løsning for etatens egne saksbehandlere. For første gang er hele skattebehandlingsprosessen samlet i ett helhetlig system, noe som sparer tid og ressurser og gjør at saksbehandlerne kan konsentrere seg om mer krevende saker.

– Skatteetatens data skal være pålitelige og tilgjengelige, ikke bare for oss, men også for innbyggere, offentlig sektor og private virksomheter. Vi er opptatte av å forvalte informasjonen vi sitter på slik at den bidrar til forenkling, noe som blant annet betyr at innbyggere og næringsliv ikke trenger å oppgi informasjon til det offentlige mer enn én gang. Det er lønnsomt for alle, sier Gjengedal.

Skatteetaten beregner at den nye skattemeldingen vil gi årlige besparinger på mer enn 300 millioner kroner for næringslivet, nesten 100 millioner i intern effektivisering og i tillegg kommer over 400 millioner for lønnstakere og pensjonister.

De to andre finalistene som kjempet om prisen i år, var Brønnøysundregistrene med løsningen Digital selskapsetablering og Husbanken med løsningen Kobo.

Årets jury består foruten juryformann Skarsbø av Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg fra Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby fra IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

Tre holder opp Digitaliseringsprisen, som er et bilde.
Fv. Anette Beichmann, prosjektleder og Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør brukerdialog og prosjekteier tar imot Digitaliseringsprisen på vegne av Skatteetaten. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung delte ut den gjeve prisen.
Foto: Charlotte Lundbeck Evensen

Dette er Digitaliseringsprisen:

* En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.

* Deles ut av Digitaliseringsdirektoratet på Digitaliseringskonferansen, tirsdag 18. juni.

* Årets nominerte er prosjektene «Skattemeldingen» (Skatteetaten), «Kobo» (Husbanken) og «Digital selskapsetablering» (Brønnøysundregistrene).

* For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.

* Blant tidligere års vinnere finner vi DigiUng-prosjektet til Helsedirektoratet, Bufdir mfl., TISK IKT, Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.

* I årets jury sitter Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg i Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

Kontaktpersoner:

* Juryleder Olav Skarsbø, Digdir: mobil 909 93 462

* Digdirs pressetelefon: 400 33 199

* Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000