Hopp til hovedinnhold

Vi er i gang med en mulighetsstudie som skal kartlegge muligheter for økt kontroll over egne personopplysninger. Studien skal kartlegge tekniske og juridiske muligheter for å etablere en digital løsning med mulighet for innsyn i og, der regelverket åpner for det, økt kontroll over disse opplysningene. Dette gjelder personopplysninger som behandles i offentlig sektor. Vi inviterer til workshop for å få innspill og involvering i dette arbeidet.

Personopplysninger er en ressurs av stor verdi. Presset på bruk av disse opplysningene er økende. Innsyn i, og informasjon om, behandling av personopplysninger er grunnleggende for utøvelse av andre rettigheter og for å kunne ivareta eget personvern.

Hvordan kan innbyggeren, offentlige virksomheter og samfunnet i stort dra nytte av at innbyggeren gis økt innsikt og kontroll over egne data?

Inviterer til workshop

For å kunne lage en god utredning er vi helt avhengig av den kunnskapen som finnes rundt oss, og derfor ønsker Digdir å invitere til workshop i januar. Dette er en stor materie og det er vesentlig å få innspill fra innbyggere og virksomheter som har erfaringer eller synspunkter.

Hva ønsker vi å oppnå?

I de to workshopene ønsker vi å

  • bedre forstå problemet og behov knyttet til det
  • samle innspill og nye ideer til løsninger

Er du opptatt av personvern og hvordan det kan løses i fremtiden så håper vi at du melder deg på! Datoene er 18. januar og 20. januar.

Kontakt

Leo Sande Gasnier

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 48 22 38 24