Hopp til hovudinnhald

Mange oppgåver løysast på tvers av statleg og kommunal sektor. Statlege verksemder skal ta eit større ansvar for at det blir utvikla heilskapelege løysingar.

Ta gjerne kontakt om du har du eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur