Hopp til hovudinnhald

Krav og anbefalingar innan digitalisering Ta ansvar for heilskapelege løysingar for oppgåver som går på tvers av statleg og kommunal sektor

Mange oppgåver løysast på tvers av statleg og kommunal sektor. Statlege verksemder skal ta eit større ansvar for at det blir utvikla heilskapelege løysingar.

Ta gjerne kontakt om du har du eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur