Hopp til hovudinnhald

Krav og anbefalingar innan digitalisering Sørg for at system tek høgde for endringar i kommunestruktur