Regionalt innspillmøte: Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Tid
Onsdag 04. mars kl. 10:00–14:00
Sted
Hamar Rådhus, Kommunestyrehallen, Vangsveien 51, Hamar
Påmeldingsfrist
Tirsdag 03. mars kl. 10:00
Kontaktperson
Odd Olaf Schei, Telefon: 91122747

Du kan være med å påvirke handlingsplanen for grønne og innovative anskaffelser!

Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) inviterer til innspillmøte. Du kan være med å påvirke innretningen på handlingsplanen, og knytte kontakt med andre som også opptatt av å gjøre regionen grønnere enten du arbeider i det offentlige eller private

Tid: Onsdag. 4 mars, fra kl. 10:00 -14:00

Sted: Kommunestyrehallen, Hamar Rådhus, Vangsveien 51, 2317 Hamar 

Program: 

Innledning om mål og ambisjonen

  • Hvilke ambisjoner har offentlige oppdragsgivere i regionen?
  • Hva, hvorfor og hvordan om handlingsplan for grønne og innovative anskaffelser?

Innspillpanel: Hva skaper suksess og hvilke barrierer møter vi på?

  • Transport
  • Bygg og anlegg
  • Sirkulær økonomi
  • Næringsutvikling

Det blir også mulig å gi innspill fra salen i tilknytning til temaene. Ta kontakt med oos@digdir.no  dersom du ønsker å komme med innspill i møtet på Hamar.

Lunsj (enkel)

Workshop

Her kan du dele refleksjoner fra dagen og dine innspill i møte andre fra det offentlige og private. Dette blir i tillegg en arena for å jobbe frem innsikter rundt hva som er barrierer, og hva som skal til for å få til flere grønne og innovative anskaffelser i regionen.  Vi gleder oss!

 Om handlingsplanen for grønne og innovative anskaffelser

I Stortingsmeldingen om Smartere innkjøp, ble det varslet at regjeringen vil komme med en Handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) ha ansvar for handlingsplanen, som utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet.

Det er også mulig å sende skriftlige innspill til postmottak@digdir.no  (inntil 3 sider).


Mer info om handlingsplanen og opptak av innspillmøte i Oslo 2. desember finner du her