Hopp til hovedinnhold

I Norge er åpenhet og personvern viktig for tilliten i samfunnet. Det handler om tillit mellom innbyggere og stat, og mellom hverandre. De senere årene har rettighetene til innsyn og kontroll av egne data blitt styrket, men med et mer komplisert regelverk.

– Vi har forbausende mange rettigheter knyttet til lagret informasjon om vår person, men for mange kan det være vanskelig å få oversikt og innsikt i disse, sier Leo Sande Gasnier. Han har ledet prosjektet «Innsynsløsning – tekniske og juridiske muligheter» i Digdir.

Prosjektet har gjort et dypdykk i mulighetene som ligger i digitalisering av innsynsretten, en prosess som akkurat nå er ganske manuell.

Gjennom denne mulighetsstudien har vi forsøkt å forstå og se sammenhenger mellom regelverk og innbyggers og virksomheters behov. Særlig sett i en tid der digitaliseringen kraftig endrer hvordan innbyggernes rettigheter anvendes i praksis. – Det er ikke mange av oss som går i banken for å betale regninger, eller til reisebyrået for å bestille reiser. Derfor er det litt pussig at prosessen rundt innsyn i dag ofte består av mye manuelt arbeid og i beste fall e-poster som sendes rundt for å hente inn informasjon, sier Gasnier.

Sentrale brukerbehov

Rapporten fra mulighetsstudien skisserer tre områder som svarer på noen sentrale behov:


1. Å kunne skaffe seg oversikt over informasjon om seg selv.
2. Ha veiledning til innbyggerne om rettigheter og metoder for å utøve rettighetene.
3. Innbyggerens mulighet til å utøve kontroll over informasjonen.

- Det handler om å skape bevissthet rundt innbyggernes rettigheter når ulike digitale løsninger bygges opp. På samme måte som det er god praksis å bygge sikkerhet inn i løsningene man lager, må det bli god praksis å bygge inn brukernes rettigheter til innsikt og kontroll over egne data.

Det store bildet er skissert av blant andre EU, med sine strategier og reguleringer knyttet til datadeling, teknologi, og digitalisering. I dette bildet oppstår det nye rettigheter og plikter som bidrar til å forme samfunnet og sette retning for digitaliseringen fremover.

Ved å gi innbyggerne verktøy, og samtidig øke kunnskapen om hva de kan få innsikt i, kan vi skape en bevissthet om hvorfor dette er viktig.


Involvering og klarspråk


- I arbeidet med mulighetsstudien har den tverrfaglige prosjektgruppa i Digdir jobbet med å oppnå en så bred involvering fra omgivelsene som mulig. Dette har vi gjort gjennom hyppige referansegruppemøter, uformelle samtaler, presentasjoner i ulike fora, intervju med mer. Det har bidratt til raske avklaringer og forhåpentligvis til at tiltakene som skisseres i denne rapporten er noe mange vil se verdien i og ønsker å stille seg bak. Videre har vi i arbeidet med rapporten lagt vekt på viktigheten av klarspråk og innholdsdesign helt fra start. Det har vært en krevende men veldig meningsfylt øvelse, avslutter Gasnier.

Kontakt

Leo Sande Gasnier

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 48 22 38 24