Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digitalisering og samordning
  • Digdir
Tid:
torsdag 09. november kl. 08:30–10:30, 2023
Sted:
Digitalt møte

Samarbeidsnettverket skal understøtte arbeidet med de 7 livshendelsene og andre sammenhengende tjenester. Viktige perspektiv er brukerorientering, samarbeid kommune-stat og hindringer/behov som treffer flere enn 1 virksomhet/sektor.

Nettverket er etablert og ledes av Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med KS. Nettverket er åpent for alle aktører som deltar i utvikling av sammenhengende tjenester/livshendelsene. Møtene er månedlig, gjennomføres digitalt og er dialogbasert. I tillegg går vi litt i dybden på ett tema som treffer majoriteten i nettverket. 09. november tar vi tak i temaet «De vanskelige overgangene» hvor vi får korte innledninger fra virksomheter med erfaringer fra overganger i utviklingsarbeid, det blir dialog i gruppe med fasilitering og deling mellom gruppene.

Deltakende virksomheter er:

  • NAV (Miste og finne jobb, Få jobb)
  • Helsedirektoratet (Alvorlig sykt barn, DigiUng)
  • Kulturdepartementet (Starte og drive frivillig organisasjon)
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Ny i Norge)
  • Digitaliseringsdirektoratet (Dødsfall og Arv)
  • Brønnøysundsregistrene (Starte og drive bedrift)
  • Skatteetaten (Folkeregisteret og Fremtidens Innkreving)
  • KS og Diginettverkene

Øvrige deltakende virksomheter er: Bufdir, DFØ, Direktoratet for e-helse

Det er ingen påmelding til dette møte, møtet er for offentlige etater. Interesserte bes henvende seg til kontaktperson for nettverket.