Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digitalisering og samordning
  • Digdir
Tid:
torsdag 08. juni kl. 09:00–10:00, 2023
Sted:
Digitalt møte

Samarbeidsnettverket skal understøtte arbeidet med de 7 livshendelsene og andre sammenhengende tjenester. Viktige perspektiv er brukerorientering, samarbeid kommune-stat og hindringer/behov som treffer flere enn 1 virksomhet/sektor.

Nettverket er etablert og ledes av Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med KS. Nettverket er åpent for alle aktører som deltar i utvikling av sammenhengende tjenester/livshendelsene. Møtene er månedlig, gjennomføres digitalt og er dialogbasert. I tillegg går vi litt i dybden på ett tema som treffer majoriteten i nettverket. 8. juni er tema oppdatering av veileder for organisering, og styring.

Deltakende virksomheter er:

  • NAV (Miste og finne jobb, Få jobb)
  • Helsedirektoratet (Alvorlig sykt barn, DigiUng)
  • Kulturdepartementet (Starte og drive frivillig organisasjon)
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Ny i Norge)
  • Digitaliseringsdirektoratet (Dødsfall og Arv)
  • Brønnøysundsregistrene (Starte og drive bedrift)
  • Skatteetaten (Folkeregisteret og Fremtidens Innkreving)

Øvrige deltakende virksomheter er: Bufdir, DFØ, Direktoratet for e-helse, DigiViken

Det er ingen påmelding til dette møte. Interesserte bes henvende seg til kontaktperson for nettverket.

Kontakt

Kari Nysted

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 45 80 16 16