Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digitalisering og samordning
Tid:
torsdag 19. oktober kl. 13:00–14:00, 2023
Sted:
Digitalt

IT i praksis lanseres 19. oktober, fra kl. 13:00-14:00. Rapporten den mest omfattende undersøkelsen om strategisk bruk av IT og av arbeidet med digitalisering i offentlige virksomheter og kommuner. Rapporten utformes av Rambøll Management Consulting i samarbeid med DigDir, IKT Norge, KS og NTNU.

I år fokuserer IT i praksis på tre grunnforutsetninger for å lykkes med digitalisering i offentlig sektor. De tre forutsetningene er både kritiske utfordringer, men også viktige muliggjørere for å lykkes med digitalisering fremover:

1. Tillit til offentlig sektor og de offentlige, digitale tjenestene

2. Effektiv ressursutnyttelse og samordning i digitaliseringsarbeidet

3. Innovasjonskraft i statlige virksomheter og kommuner

Vi har invitert sentrale aktører fra digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor til å delta i en paneldiskusjon. Du kan blant annet møte:

• Guri Kaspara Lande - Avdelingsdirektør digital strategi og samhandling i Digdir

• Kristin Weidemann Wieland - Områdedirektør Forskning, Innovasjon og Digitalisering i KS

• Øyvind Husby - Administrerende Direktør i IKT-Norge