Hopp til hovedinnhold
08. mai 2020
3 minutter å lese

Hvordan vet du at du har det riktige kartet over omgivelsene? Scenarioutvikling handler om å lage alternative kart slik at det går an å være bedre rustet når vi står overfor nye og uvante forhold og stor usikkerhet. Hvis du ikke har det, kan det hende du forbereder deg på en fremtid som ikke kommer og legger en strategi for feil fremtid.

I dagens globale, sammenkoblede verden, er turbulens og usikkerhet mer en norm enn et unntak. Dette betyr både uante trusler og muligheter for oss som enkeltpersoner og for virksomheter i offentlig, privat og frivillig sektor. Med en både usikker og omskiftelig fremtid foran oss kan vi ikke lenger lage prognoser basert på historiske data og forutsette at utviklingen forsetter som før.

Scenarioutvikling er mer aktuelt nå

Under Covid-19 epidemien opplever scenarioutvikling økt interesse. Metoden er effektiv for å utforske hvilken utvikling vi kan stå overfor - og hjelpe oss med å ruste oss for fremtiden. Vi må rett og slett jobbe med politikk, strategi og utvikling på andre måter enn tidligere.

Først kom Folkehelseinstituttet med sine tre smittescenarioer Undertrykk, Brems og Slipp. Disse rammet inn diskusjonen blant sentrale beslutningstakere i regjeringen og embetsverket og førte fram til beslutningen om å stenge Norge 12. mars. Snaue to uker etterpå ble det nedsatt en ekspertgruppe ledet av professor Steinar Holden (Universitetet i Oslo) for å se på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tiltakene. Det stod og står, som alle vet, enorme verdier på spill: menneskeliv, samfunnsøkonomien og hvordan vi kommer til å leve sammen i fremtiden. Scenarioene bidro til at beslutninger kunne tas under ekstrem usikkerhet, fortsatt høy tillit til politikere og oppslutning om tiltakene. De kommuniserte sammenheng mellom strategi, tiltak og forventet utvikling, og ga oss rammer for å snakke om hva som kreves av oss, skape nye ideer og gjøre endringer fra den ene dagen til den neste.

Usikkerhet er den nye hverdagen

Vi er i tid hvor vi daglig og ukentlig må endre oppfatning. Usikkerhet vil prege vår adferd lenge. Det vi alle har til felles, er at ingen av oss kan planlegge for, eller være sikre på, hvilken fremtid pandemien gir oss. Men vi kan la oss inspirere av Folkehelseinstituttet, og lage scenarioer som gjør at vi ser fremtiden som kommer mot oss og mulighetene og truslene vi står overfor med nye øyne.

«Tilfeldighetene favoriserer det sinn som er forberedt»

Louis Pasteur, fransk kjemiker og bakteriolog, en av verdens største forskere og mesterhjernen bak vaksiner og gjennombrudd som har reddet millioner av liv gjennom tre århundrer.

Her er noen råd om hvordan komme i gang med scenarioutvikling:

  • Start med brukeren. Hvem skal bruke scenarioene?
  • Hva er hensikten med scenarioarbeidet?
  • Hvordan henger scenarioutvikling sammen med andre prosesser og prosjekter?
  • Hva er de viktigste usikkerhetene vi står overfor, og hva er de strategiske spørsmålene?
  • Gjelder antakelsene vi hadde om fremtiden før Covid-19 fremdeles? Vil noe vare – og til hvilken kontekst vil vi vende tilbake?
  • Tidshorisonten fremover trenger ikke være lang. Scenarioer som kan støtte beslutninger om hva vi ønsker å gjøre de neste seks månedene, er langt nok.

Kriser er en akselerator for innovasjon, og vi kan ikke vente til vi ser hvordan det går. Vår beredskap for endring må økes, og vi må gjøre gode strategiske valg nå og lære oss å leve med usikkerheten.

Portrett av Kristin Karlsrud Haugse
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Kristin Karlsrud Haugse

I Digitaliseringsdirektoratet arbeider Kristin i implementering av Regjeringens og KS’ Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og leveranseområdet sammenhengende tjenester og livshendelser. Hun leder Digdirs arbeid med fremsyn og er opptatt av hvordan offentlig sektor kan ruste seg for fremtiden. Kristin har lang og bred erfaring som rådgiver fra selskaper som Rambøll Management Consulting og Accenture før hun begynte å arbeide i Digdir i 2019. Kristin er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har i tillegg masterprogrammet «Scenarioutvikling, foresight og strategi» og har en sertifisering i «Oxford Scenario Programme» ved University of Oxford/Said Business School.

Forfatter

Portrett av Kristin Karlsrud Haugse
Kristin Karlsrud Haugse
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
1 + 17 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.