Hopp til hovedinnhold

Forum for brukskvalitet

Emner:
  • Digitalisering og samordning
  • Datadeling
Tid:
tirsdag 14. juni kl. 09:00–15:00, 2022
Sted:
Økern Portal, Oslo

Forum for brukskvalitet er et sted for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og bruk av kompetanse og verktøy på tvers av virksomhetene som deltar.

Agenda

09:00 – Velkommen og «runde rundt bordet»

09:30 – Å jobbe med klart språk i prosjektene i livshendelsen Dødsfall og arv. Erfaringer med den nye veilederen for klart språk i digitale tjenester. Presentasjon og praktisk oppgave.

10:20 UU-tilsynet om den nye tilgjengelighetserklæringen. Brønnøysundregistrene viser hvordan de jobber med UU.
Diskusjon/erfaringsdeling om hvordan de ulike virksomhetene jobber med UU og frem mot nye krav om tilgjengelighetserklæring.

11:30 – 12.15: Lunsj og omvisning på taket for de som ønsker det

12:15 – 14:45 Workshop med prosjektet «Økt brukskvalitet i offentlige digitale tjenester på tvers» der vi i grupper på tvers av virksomheter kartlegger konkrete brukerutfordringer og jobber ut ideer i felleskap om hvordan vi kan forbedre brukskvaliteten.

14:45: Avsluttende ord

Vi avslutter innen kl. 15:00.

Om forum for brukskvalitet:

Det er rullerende vertskap på Forum for brukskvalitet, og denne gangen er det Digdir som er vert. Digdir er sekretariat for Forum for brukskvalitet.

Målgruppe:

Forumet er åpent for alle som jobber med brukskvalitet og brukeropplevelse i offentlig sektor.

Lunsj vil bli servert, og det er gratis å delta.

Arrangementet finner sted i Økern Portal. Fra inngang 1C, kommer du rett til Møtesenteret.