Hopp til hovudinnhald

Statlege verksemder skal følgje prinsipp i nasjonalt digitaliseringsarbeid som omfattar kommunal sektor.

Prinsippa gjeld for strategisk digitaliseringsarbeid som gjeld for offentleg sektor, og som skjer i råd og utval der aktørar frå kommunal og statleg sektor er representerte.

Prinsippa er:

  • Likeverd og innverknad
  • Representativitet
  • Involvering heile vegen