Hopp til hovudinnhald

Ved offentlege anskaffingar er det ei plikt til å ta omsyn til universell utforming for ytingar som skal brukast av personar, anten allment eller tilsette hos oppdragsgivar, med mindre det er særlege grunnar til unntak.

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt

Nasjonal arkitektur