eKommune

Emner:
  • Digitalisering og samordning
  • Innovasjon
Tid:
Onsdag 14. april kl. 11:00–torsdag 15. april kl. 13:00, 2021
Sted:
Digitalt

eKommune er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor.

“Det digitale skiftet krever at vi jobber og samarbeider på nye måter. Det betyr at fagsektorene må samhandle om helheten, uavhengig av om det er offentlig eller privat, statlig eller kommunal. Hvordan får vi til det?

eKommune tar debatten og gir deg svar. Du får høre om dagsaktuelle temaer innenfor digitalisering og innovasjon, der vi går i dybden på enkelttemaer og diskutere felles løsninger og utfordringer med andre i kommunal sektor»

Digdir bidrar med innlegg.

Se arrangementssiden for program og påmelding.