Hopp til hovedinnhold

Data er en sentral drivkraft i offentlig sektor, men uklart og uoversiktlig regelverk skaper utilsiktede hindringer for deling og bruk av data. Økt innsats må til for å sikre at regelverk utvikles på en måte som legge bedre til rette for digitalisering. Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data styrker derfor sitt juridiske fagmiljø med fire nye stillinger.

Juss oppleves ofte som et hinder for digitalisering. Kompleksitet i regelverk og mangel på harmonisering mellom sektorlovgivning skaper barrierer for effektiv og ansvarlig bruk av data. Dette gjør det vanskelig for offentlig sektor å levere gode tjenester som utnytter potensialet i bedre bruk av data og kunstig intelligens (KI).

For å fjerne disse hindringene, og for å unngå at nye utilsiktede hindringer oppstår i fremtiden, styrker Digdir arbeidet med regelverksutvikling på dette feltet. Ved å fremme ‘digitaliseringsklart regelverk’ bidrar Digdir til at deling og bruk av data, herunder til bruk av KI, skjer på en forsvarlig og lovlig måte.

I tillegg til tre juridiske stillinger, får ressurssenteret en ny ekstra stilling som er dedikert til kunstig intelligens.

Nybrottsarbeid

EU har vedtatt flere rettsakter som har som mål om å legge til rette for datadrevet verdiskaping og bedre sammenhengende tjenester.

Dette er nybrottsarbeid som vil bidra til å utløse potensialet i data som det offentlige forvalter, samtidig som det ivaretar personvern og andre viktige rettigheter.

Skal styrke digitaliseringen i offentlig sektor

– Det er mange nye EU-rettsakter som står på trappene, ved å sørge for effektiv implementering av disse i norsk regelverk, vil vi kunne dra nytte av felles europeiske regler og få bedre insentiver og virkemidler for digitalisering på plass, sier Guri K. Lande, avd. dir. i Digdir. – Det betyr at vi trenger økt kapasitet til å jobbe strategisk med regelverksutvikling og implementering av nytt regelverk.

– I sum betyr det at vi enda bedre kan legge til rette for ansvarlig bruk og deling av data, en forutsetning for å digitalisere offentlig sektor slik at vi kan opprettholde velferdsstaten, sier Lande.

Les mer om juriststillingene.

Les mer om KI-stillingen.

Les mer om Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data.