Hopp til hovedinnhold

Innebygd personvern er eit sentralt krav i personopplysningslova. Dette inneber at ein tar omsyn til personvern i alle faser i utviklinga av eit system eller ei løysing.