Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digitalisering og samordning
  • Innovasjon
  • Sammenhengende tjenester
Tid:
tirsdag 14. mai kl. 08:30–11:30, 2024
Sted:
Økern Portal /digitalt
Påmeldingsfrist:
mandag 13. mai kl. 09:30, 2024
Kontaktperson:

Livshendelser er et uttrykk for at brukerens behov skal settes i sentrum når vi utvikler digitale tjenester. Dette innfører økosystemtankegang i utvikling av tjenester og gir mer brukerrettede tjenester. Og ikke minst gir det motivasjon til å jobbe på tvers av sektorer.

Livet leves på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Vi må jobbe sammen for å løse brukernes behov. Utfordringen for mange virksomheter er at det er krevende å se og jobbe med helheten i en livshendelse eller livssituasjon. En erfaring er at det kan være vanskelig å få relevante aktører med på laget. For mange brukeres livssituasjon er private aktører og frivilligheten en vel så viktig bidragsyter som offentlige myndigheter.

Det krever en ny måte å tenke på hvor løsninger utarbeides sammen på tvers av forvaltningen og med relevante private aktører, frivilligheten og innbyggerne. Noen ganger vil selve løsningen leveres på private aktørers digitale flater.

På seminaret, som er et samarbeid mellom Digdir og Norstella, vil deltakerne få innsikt i flere gode eksempler på en slik helhetstenkning. I paneldebatten vil vi ha en dialog om utfordringene og mulighetene en slik helhetstenkning gir. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis.

Seminaret retter seg mot ledere og medarbeidere som er interessert i brukerorientering, samarbeid og nye arbeidsformer. Vi håper at seminaret bidrar til at du blir inspirert til å utforske muligheter for samarbeid med andre aktører for problemstillinger du står i.

Program

08:30
Velkommen og introduksjon til dagen Espen Sjøvoll, Arild Haraldsen Program klokka 08:30. Velkommen og introduksjon til dagen med Espen Sjøvoll, Arild Haraldsen

Medvirkende

Espen SJøvoll
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Espen Sjøvoll
Arild Haraldsen
, StratIT
Arild Haraldsen

08:45
Digital selskapsetablering Jan Otto Johansen Program klokka 08:45. Digital selskapsetablering med Jan Otto Johansen

«Norske bedrifter skal få bruke mest mulig av tiden og energien sin på å skape verdier, ikke på å fylle ut offentlige skjemaer eller lete frem i offentlig byråkrati.» sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid. Tidligere kunne det ta opptil 30 dager å få etablert et selskap. Gjennom et privat-offentlig samarbeid heldigitaliseres nå løsningen. Det gjør det enklere og raskere å starte bedrift.

Medvirkende

Portrett av Jan Otto Johansen, foretningsutvikler i Brønnøysundregistrene
Forretningsutvikler, Brønnøysundregistrene
Jan Otto Johansen

Jan Otto er utdannet Siviløkonom ved Handelshøjskolen i København og er forretningsutvikler i Brønnøysundregistrene. Jan Otto er engasjert i offentlig privat samarbeidsprosjekter, som digital selskapsetablering og deling av seriøsitetsinformasjon. Jan Otto er opptatt av å gjøre leveranser (prosjekter) små og prioritere dem med utgangspunkt i nytteverdien for brukerne.

Digital eiendomshandel Hanne Nordskog-Inger, Ida Haukedalen
Program klokka . Digital eiendomshandel med Hanne Nordskog-Inger, Ida Haukedalen

«Kartverket er med på å digitalisere av en av de største livshendelsene i en persons liv, nemlig det å kjøpe og selge bolig. Vi tilrettelegger for en enkel, trygg og effektiv, digital bolighandel sammen med andre aktører som er med i en boligkjøpsprosess» sier Hannah Cook. Prosjektet «digital samhandling ved eiendomshandel» handler om å gjøre boligkjøpsprosessen heldigital for alle involverte parter. Tiltaket vant Bedre stat-prisen 2024.

Medvirkende

Hanne Nordskog-Inger
Fagsjef, Eiendom Norge
Hanne Nordskog-Inger

Nordskog-Inger er ansvarlig for organisasjonens utvikling av eiendomsmeglingsfaget og leder organisasjonens faglige utvalg. Hun jobber med bransjeopplæring i nytt regelverk og høringsprosesser til nye lover og forskrifter, samt er ansvarlig for foreningens eksamener, kurs, fagforum og Eiendomsmeglerskolen. Hun besvarer også faglige spørsmål fra offentlige myndigheter og medlemmer. Nordskog-Inger har jobbet i eiendomsmeglingsbransjen siden 1996.

Ida Haukedalen
, Kartverket
Ida Haukedalen

Ida Haukedalen er en av lederne i avdeling for forretningsutvikling, som er Kartverkets motor for innovasjon og utvikling av eiendomsinformasjon (til private og offentlige brukere). Hun har spisskompetanse på fagområdet tinglysing, og kan skilte med 14 års erfaring fra det offentlige. Ida er en pådriver for at både private og offentlige virksomheter skal få rett tilgang til data til rett tid.

Digital gravferdsmelding Ola Asp
Program klokka . Digital gravferdsmelding med Ola Asp

Digital gravferdsmelding er et tiltak i livshendelsen dødsfall og arv. Utvikling av Digital gravferdsmelding tar utgangspunkt i hva som kan gi de etterlatte hjelp til avklaringer i forbindelse med dødsfall. Aktører fra stat, gravplassmyndighet, kommune, trossamfunn og gravferdsbyrå jobber tett sammen for å realisere løsningen trinnvis og med brukeren i sentrum. De første delene av tjenesten vil prøves ut forsommeren 2024.

Medvirkende

Ola Asp
Prosjektleder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Ola Asp

Ola Asp er prosjektleder for «Digital gravferdsmelding». Han har 25 års erfaring fra gravferdssektoren. Asp er spesielt opptatt av å finne gode og intuitive digitale løsninger for innbyggeren i emosjonelt preget livshendelse.

Tolkeregistret Hanne Løfsnes
Program klokka . Tolkeregistret med Hanne Løfsnes

Kvalifiserte tolker og gode tjenester er viktig for at brukere skal kunne ivareta sine rettigheter og ha tillit til tjenestene. Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge. Registret brukes av offentlige og private formidlere av tolketjenester. Maskinporten benyttes for å innhente og dele data mellom mange aktører.

Medvirkende

Hanne Løfsnes
Avdelingsleder avdeling tolk , Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Hanne Løfsnes

Fellestjenester BYGG Kari Befring Bjørnstad
Program klokka . Fellestjenester BYGG med Kari Befring Bjørnstad

Fellestjenester BYGG gjør det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjennom mange år jobbet med å gjøre søknadsprosessen enklere og mer forutsigbar.

Et viktig grep i direktoratets strategi er å legge til rette for at kommersielle leverandører kan utvikle digitale tjenester for byggesak. De har etablert en tjenesteplattform som knytter sammen private og offentlige felleskomponenter (Altinn, Matrikkel, FIKS etc.) og kommunale fag- og støttesystem.

Medvirkende

Kari Befring Bjørnstad
Direktør Innovasjon og digital transformasjon, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kari Befring Bjørnstad

Bjørnstad er utdannet jurist, har lang fartstid fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og har vært i DiBK siden 2019. I DiBK har hun et overordnet ansvar for innovasjon og digitalisering, og har ambisjoner om å forenkle og effektivisere på plan- og byggesaksområdet. Dette mener hun må skje gjennom et offentlig-privat samarbeid.

10:15
Pause Program klokka 10:15. Pause med

10:30
Paneldebatt Program klokka 10:30. Paneldebatt med

De presentasjonene vi her har sett peker fremover, og ser livshendelser i et helhetlig perspektiv. Det gir store muligheter for å etablere nye forretningsmodeller som gir større verdi for brukerne.
På den annen side utfordrer den bla styringsstrukturen og finansieringsmodellene i forvaltning.
Hva er utfordringene og mulighetene?
Et kompetent panel vil diskutere dette. Vi satser også på en interaktiv dialog med deltakerne.

Paneldiskusjonen ledes av Arild Haraldsen. Deltakere:

Paul Chaffey, Halogen

Dag Josef Foss, Justify

Ingvild Nistad, Doxacom

Asbjørn Finstad, KS

David Norheim, Brønnøysundregistrene

11:20
Avsluttende refleksjoner Espen Sjøvoll, Arild Haraldsen Program klokka 11:20. Avsluttende refleksjoner med Espen Sjøvoll, Arild Haraldsen

Medvirkende

Espen SJøvoll
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Espen Sjøvoll
Arild Haraldsen
, StratIT
Arild Haraldsen

For deltakere som kommer til Økern Portal, vil det bli tilbudt gratis rundstykker og kaffe fra kl. 08.00

Lenke til digitale deltakere vil bli sendt ut før møtestart.

Kontakt

Hans Gøran Nilsson

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90271793

Kontakt

Kari Nysted

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 45 80 16 16