Tenor testdatasøk

Tenor testdatasøk er et arbeidsverktøy for alle som driver systemutvikling og som trenger testdata. Løsningen gir deg enkel tilgang til testpersoner fra det syntetiske folkeregisteret. På sikt vil løsningen gi tilgang til testdata fra flere kilder. Formålet med søkeløsningen er at du skal kunne finne syntetiske testdata på tvers av testmiljøer i Norge.

Kort om løsningen
Målgruppe

Anbefalt for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

Innhold Testpersoner fra det syntetiske folkeregisteret
Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Planlagte endringer

API-søk og søk i flere kilder (september 2020); lagring av søk, varsling av brukere og bruksstatistikk (desember 2020)

Betaling Gratis å etablere. Gratis bruk
Forvalter Skatteetaten