Hopp til hovedinnhold

Altinn Tjenester 3.0 og den nye Altinn 3-infrastrukturen ble satt i produksjon på skyplattformen Azure denne uka. Steffen Sutorius er svært fornøyd med at Digitaliseringsdirektoratet har levert første del av en ny og moderne plattform som våre samarbeidspartnere kan bygge tjenester på.

10. juni 2020
Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius - fung. avdelingsdirektør Kristine Aasen - underdirektør Andreas Rafaelsen
Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius, fung. avdelingsdirektør for Altinn og informasjonsforvaltning, Kristine Aasen, og underdirektør for plattformutvikling, Andreas Rafaelsen.

Fungerende avdelingsdirektør med ansvar for Altinn og informasjonsforvaltning, Kristine Aasen, sier at produksjonsettingen av Tjenester 3.0 og Altinn Studio er en milepæl for alle som jobber med Altinn.

– Tjenester 3.0 er et meget viktig produkt for Altinn-samarbeidet. Det gir tjenesteeierne mulighet til å utvikle de moderne applikasjonene de ønsker på en skalerbar og fremtidsrettet infrastruktur.

Avgjørende oppgradering

Mens Altinn har vunnet en rekke priser for det nye designet i Altinn-portalen som ble lansert i 2017, har skjemaene hengt etter. Den eksisterende tjenesteutviklingsløsningen (TUL) ble planlagt før den første iPhone'en ble lansert og støtter ikke responsivt design, det vil si at skjemaene egner seg dårlig på mobile enheter.

Microsoft for lengst varslet "end of life" for teknologien som dagens tjenesteutviklingsløsning bygger på (Microsoft Infopath). Utviklingen av Altinn Tjenester 3.0 har derfor vært helt nødvendig for at Altinn skal ha noen framtid. Hovedårsaken til at Tjenester 3.0 ikke har kunnet lanseres langt tidligere, har vært manglende finansiering.

Plattform for framtida

En viktig komponent på den nye Tjenester 3.0-plattformen, er tjenesteutviklingsverktøyet Altinn Studio. Mens både Altinn I og Altinn II har vært basert på såkalte hyllevareverktøy (henholdsvis Adobe Form Designer og Microsoft Infopath/Sharepoint), bygger den nye plattformen på åpen kildekode og gjenbruk av allerede utviklede åpen-kildekode-komponenter.

Til forskjell fra de tidligere tjenesteutviklingsløsningene, som har vært begrenset til å kunne utvikle og kjøre digitale skjemaer, vil Altinn Studio kunne brukes til å utvikle og kjøre alt fra enkle skjemaer til fullblods applikasjoner med masse forretningslogikk og integrasjoner.

– Jeg vil rette en stor takk til DevOps-teamene som har jobbet veldig hardt for å nå denne milepælen, sier seksjonsleder for plattformutvikling i Altinn, Andreas Rafaelsen. Samtidig påpeker han at den produksjonssatte løsningen har en del begrensninger enn så lenge .

Development + Operations = DevOps

DevOps betyr at man organiserer arbeidet og prosessene med smidig systemutvikling på en ny måte, der teamene består av både utviklere/designere/brukeropplevelseseksperter og folk som jobber med forvaltning og drift. Teamene får et ende-til-ende ansvar for løsningen som utvikles. Målet er rask og kontinuerlig videreutvikling av løsninger med færre feil.

Begrensninger

– Det som går på lufta denne uka, er en såkalt MVP, som står for «minimal viable product» - minste fungerende løsning. Det betyr at Tjenester 3.0 foreløpig har relativt begrenset funksjonalitet, men har arkitekturegenskaper som vil være svært sentrale for at Altinn kan tilby den fleksibiliteten som er nødvendig for framtidas tjenester, sier Rafaelsen. Han påpeker at det foreløpig ikke ligger noen reelle tjenester på den nye plattformen, men de første tjenestene vil komme på plass i løpet av kort tid.

Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius understreker at videreutviklingen fortsetter kontinuerlig.

– Vi har fortsatt en del jobb foran oss før Tjenester 3.0 er enkel å bruke for alle, men vi skal holde trykket oppe med å videreutvikle plattformen til beste for våre brukere.

Illustrasjon til Altinn Studio
Illustrasjon: Sandra Blikås/byHands