Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digital samhandling
  • Innovasjon
  • Digdir
Tid:
tirsdag 17. september kl. 09:00–12:00, 2024
Sted:
Økern Portal /digitalt
Påmeldingsfrist:
fredag 13. september kl. 12:00, 2024

Digdir og DFØ inviterer gjennom 2024 til en serie læringsverksteder der vi utforsker metodikk, tankesett og verktøy for å lykkes bedre med samarbeid på tvers om flokete og komplekse utfordringer og oppgaver.

Dette er det tredje lærings verkstedet av totalt 4 i 2024. Du kan fritt velge om du vil delta fysisk eller digitalt, og om du ønsker å delta på ett eller flere verksteder.

Hvorfor trenger vi å jobbe på nye måter?

Kompleksiteten øker, ressursene er knappere, vi må samarbeide mer og jobbe på nye måter. Sammensatte utfordringer må angripes og håndteres på tvers. Vi må jobbe smidig og agilt, være innovative og tenke systemisk - på dette området er det masse buzzwords, men hvordan påvirker det egentlig måten vi jobber på og løser oppdragene våre i offentlig sektor?

DFØ og Digdir er to direktorat med ansvar og engasjement for forvaltningsutvikling og innovasjon. Gjennom våre ulike tjenester og i våre målgrupper ser vi et tydelig behov for å oversette mote-ord og nye arbeidsmåter til matnyttig læring – fra forvaltningen, til forvaltningen. Derfor inviterer vi gjennom 2024 til en serie med fire lærings verksteder om nye arbeidsmåter i praksis. Formålet er å by på en smakebit på noen relevante verktøy og arbeidsmåter, som kan inspirere til videre utforsking og læring.

Målgruppe:

Lærings verkstedene retter seg mot praktikerne, fagfolka, prosjekt- og prosesslederne som «står» i prosesser, prosjekter og oppgaver som trenger en annen tilnærmingsmåte og som opplever at de har behov for et større repertoar av tilnærmingsmåter og verktøy. Å bli utfordret og å lære sammen er ofte mest effektivt! Inviter derfor gjerne med ditt prosjektteam, faggruppe, en lærings partner eller kollega, og delta sammen.

Program og påmelding:

Lærings verkstedene er sortert etter typiske utfordringer man støter på i samarbeid om utviklingsoppgaver. På hvert verksted introduserer vi ett par konkrete verktøy, lærer fra relevante eksempler og lar oss inspirere av hverandre. Dere utfordres til å ta metodikken i bruk og oversette det til egne oppgaver og praksis i gruppearbeid – både dere som deltar fysisk og digitalt. I etterkant av lærings verkstedet får alle deltakere tilsendt relevante verktøy og ekstramateriell for å komme i gang på hjemmebane.

Læringsverksted 3: Hvordan utforske et større mangfold av kunnskap, perspektiver og posisjoner?

Metode/verktøy: Samskaping og perspektivmangfold.

Dato: tirsdag 17. september.

Dette er det tredje læringsverkstedet av totalt 4 i 2024. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Kommende læringsverksted:

Læringsverksted 4: Hvordan eksperimentere og teste i praksis?

Metode/verktøy: Testing, prototyping og lab-metodikk.

Dato: tirsdag 12. november

Trykk her for å melde deg på verksted 4

Praktisk informasjon

Lærings verkstedene gjennomføres i DFØ og Digdir's lokaler i Økern Portal, dørene åpnes 08.30 og det faglige begynner kl. 9.00 og avslutter med felles lunsj til kl. 12.00. Det er også mulig å delta digitalt. Digitale deltakere følger direktesendingen og kobles sammen i grupperom på Teams for gruppearbeid og diskusjoner. Trykk her for å melde deg på digitalt!

Kontakt

Anne Kristine Hanevold

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 47386513