Hopp til hovedinnhold
Emner:
Tid:
onsdag 16. juni kl. 11:00–12:30, 2021
Sted:
Digitalt

Digital fagsamling for deg som jobber med sammenhengende tjenester og livshendelser.

Tema: Digitalt utenforskap i digitale livshendelser


I arbeidet med de 7 prioriterte livshendelsene er det viktig at vi ser utfordringene med digitalt utenforskap og ta disse utfordringene på alvor. Hvem er de sårbare gruppene for digitalt utenforskap i din livshendelse? Hvordan kan digitalt utfordrede kan få et likeverdig tjenestetilbud og sammenhengende tjenester når den digitale kompetansen er lav? Dette er temaer vi adresserer i denne fagsamlingen.

Målet i digitaliseringsstrategien er at alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor. Status for den digitale kompetansen i befolkningen er god og bedre enn i svært mange land vi naturlig kan sammenlikne oss med. Likevel viser en fersk undersøkelse fra Kompetanse Norge at 600 000 innbyggere risikerer å falle fra digitalt.


Innledere:

- Stian Lindbøl fra KMD, leder arbeidet med strategien «Digital hele livet». Stian Lindbøl forteller om strategien – hvordan det jobbes med å få den ferdig, hva den inneholder og om målene.

- Espen Sunde, avdelingsdirektør for kanaler i NAV

- Trude Mariane Midtgård (Sintef), prosjektleder for Digitalt utenforskap

Espen Sunde og Trude Mariane Midtgård forteller om hvordan NAV møter utfordringene med digitalt utenforskap.

NAV eier livshendelsene Få barn og Miste og finne jobb, og er dypt involvert i Alvorlig sykt barn. De vil dele sine perspektiver på utfordringene NAV står overfor, og hvordan de møter dem som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse.

- Torunn Tømmervold og Liv Edel Berge fra Trondheim folkebibliotek – en førstelinje for de lite digitale i Trondheim kommune. Liv Edel Berge forteller om deres erfaringer med å møte de som er digitalt utenfor. Hvem er de, og hva trenger de hjelp til?

Fagsamlingen foregår via Teams. Lenke for deltagelse i fagsamlingen sendes til påmeldte deltagere etter påmeldingsfristens utløp.