Hopp til hovedinnhold

Sutorius slutter som direktør i Digdir

Steffen Sutorius (52) slutter i stillingen som direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Sutorius har ledet direktoratet siden starten i januar 2020, og ledet også forløperen Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) fra 2016.

11. oktober 2022
Direktør Steffen Sutorius
Direktør Steffen Sutorius.
Foto: Khan Le/Digdir

Steffen Sutorius går til en director-stilling hos sin tidligere arbeidsgiver MetierOEC AS.

Digdir er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet og er regjeringens fremste verktøy for raskere digitalisering av offentlig sektor. Direktoratet har 350 ansatte med kontorer i Oslo, Leikanger og Brønnøysund.

Sutorius har ledet Digdir gjennom store organisatoriske endringer etter opprettelsen, da Altinn og en del av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene ble slått sammen med avdelinger fra det tidligere Direktoratet for forvalting og ikt (Difi). Han vil fortsette å lede Digdir fram til nyttår.

– Det har vært et privilegium å få jobbe med et så viktig samfunnsoppdrag sammen med så mange dyktige kollegaer både i Digdir og i andre offentlige og private virksomheter. Digitalisering er en lagsport, og gjennom pandemien har vi vist potensialet i prestisjeløst samarbeid. Selv om det er litt vemodig å skulle slutte som direktør i Digdir etter over seks år, er jeg stolt over det vi har fått til sammen og ser fram til nye utfordringer etter nyttår, sier Steffen Sutorius.

Nasjonale fellesløsninger

En kjernevirksomhet i Digdir er utvikling, drift og forvaltning av samfunnskritiske fellesløsninger som ID-porten, Altinn og registre som brukes av flere tusen statlige og kommunale virksomheter. Fellesløsningene er digitale byggeklosser som utvikles én gang for å løse felles behov hos virksomhetene i forvaltningen.

Siden 2016 er bruken av fellesløsningene tidoblet. I samme periode er kostnaden for å bruke en fellesløsning redusert til en tidel. Løsningene benyttes i dag i over 10 000 digitale offentlige tjenester til innbyggere, privat næringsliv og frivillig sektor.

Bredt oppdrag

Digdir ivaretar også den strategiske samordningen av digitalisering i forvaltningen, og har både stat, kommunene, næringslivet, frivillig sektor og innbyggerne som målgrupper. Dette omfatter veiledning, råd og støtte om hvilke føringer og krav som gjelder for digitaliseringsarbeidet. Et viktig bidrag er hjelp til styring og organisering av innsatsen for å skape offentlige tjenester som oppleves som sammenhengende og helhetlige for brukerne. Digdir er en sentral pådriver og gjennomfører i realiseringen av regjeringens digitaliseringsstrategi, og en sentral aktør i det privat/offentlige samarbeidet (DSOP).

I Digdir inngår også Tilsynet for universell utforming av ikt som jobber for å senke de digitale barrierene i samfunnet gjennom sin rolle som kontrollør, veileder og fagorgan på feltet.

Om Digdir

 • Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) ble opprettet 1. januar 2020. Det består av deler av tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Altinn.
 • Digdir er regjeringens fremste verktøy for raskere digitalisering av offentlig sektor.
 • Direktoratet utvikler, drifter og forvalter samfunnskritiske fellesløsninger som ID-porten, Altinn og registre som brukes i digitale tjenester fra det offentlige.
 • Direktoratet ivaretar strategisk samordning av digitalisering i forvaltningen og har både stat, kommunene, næringsdrivende, frivillig sektor og innbyggerne som målgrupper.
 • I Digdir inngår også Tilsynet for universell utforming av ikt.
 • Hovedoppgaver:
  • Legge premisser for digitalisering og helhetlig informasjonsforvaltning i offentlig sektor
  • Koordinere tverrgående digitaliseringstiltak
  • Tilrettelegge for utvikling av digitale tjenester for innbyggere, kommuner og næringsliv
  • Forvalte og videreutvikle felleskomponenter og fellesløsninger
  • Ha ansvar for strategisk planlegging av videreutvikling av en helhetlig digital infrastruktur for offentlig sektor
  • Ivareta tilsyn for universell utforming av IKT
  • Bidra til utvikling og gjennomføring av regjeringens IKT-politikk, internasjonalt samarbeid og finansieringsprogrammer innen digitalisering.
  • Være premissgiver for innovasjon i offentlig sektor
  • Følge opp klart språk i digitale tjenester
 • Digdir har 350 ansatte med avdelinger i Oslo, Leikanger og Brønnøysund.

Kontakt

 • Pressevakt, tlf. 400 33 199 (ikke sms)
 • Direktør Steffen Sutorius, tlf. 93 06 84 59