Hopp til hovedinnhold

Antall tjenester og virksomheter som benytter Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger økte med 66 prosent i 2019. Bare det siste året har antall tjenester som benytter ID-porten økt med 77 prosent.

26. februar 2020
Steffen Sutorius
- Det er gledelig å se at utbredelsen øker så raskt og at det utvikles stadig nye løsninger som staten og kommunene kan ta i bruk i stedet for å lage hver sine løsninger, sier direktør Steffen Sutorius.
Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Statlige virksomheter, kommuner og andre offentlige etater digitaliserer tjenester og prosesser i hurtig tempo. For å få dette til, benytter virksomhetene de digitale fellesløsningene. Siden 2016 er økningen for ID-porten på hele 279 prosent. Tilsvarende viser siste års økning i antall tjenester som benytter kontakt og reservasjonsregisteret 58 prosent, og veksten fra 2016 er på formidable 304 prosent.

Det er tidligere kjent at det i 2019 passerte 75 millioner skjemaer og meldinger via Altinn. Disse tallene inngår ikke i tallene nevnt over.

- Fellesløsningene er viktige byggeklosser i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. Det er gledelig å se at utbredelsen øker så raskt og at det utvikles stadig nye løsninger som staten og kommunene kan ta i bruk i stedet for å lage hver sine løsninger. Dette er helt nødvendig skal vi klare å utvikle nye og sammenhengende tjenester på tvers av offentlige etater og sammen med næringslivet, sier Digitaliseringsdirektoratets sjef Steffen Sutorius

Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for drift, utvikling og forvaltning av ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, digital postkasse, eSignering, ELMA, eInnsyn, eFormidling og Maskinporten, Altinn og Felles datakatalog.

ID-porten på topp

Nesten en halv million nordmenn bruker ID-porten hver dag for å logge seg på offentlige tjenester på nett. Skal du sjekke skattemeldingen, hente din eResept eller logge deg inn på andre offentlige tjenester, må du benytte ID-porten. ID-porten er den desidert mest brukte fellesløsningen med over 174 millioner pålogginger i 2019, en vekst på 25 prosent. Antall tjenester man kan nå gjennom ID-porten økte med 77 prosent til over 4 400 ulike tjenester i fjor.

Det offentlige er også flinkere til å kommunisere digitalt med innbyggerne. Det ble fjor sendt 12,4 millioner brev via digital postkasse, en økning på 42 prosent. Antall virksomheter som tar i bruk postkassen øker også jevnt.

Mer deling av data

Direktør Steffen Sutorius understreker at det er viktig å holde trykket i alt det gode arbeidet som skjer i offentlig sektor.

- Den nyeste fellesløsningen fra oss er Maskinporten, som ble åpnet i 2019. Denne gjør det enklere å dele data på tvers av virksomheter og sektorer og vil føre til mer digitalisering og sammenhengende tjenester fra det offentlige og næringslivet. Maskinporten er viktig for de store aktørene og er tatt i bruk av 14 virksomheter. Den er blitt en viktig komponent i samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, sier Sutorius.

Store ambisjoner

Regjeringens digitaliseringsstrategi «Én digital offentlig sektor» skal føre til en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og økt verdiskaping.

- For å få til dette må vi utvikle et felles digitalt «økosystem» bygd på mer deling av data, felles funksjonalitet og felles IT-arkitekturer. Og med sammenslåingen med Altinn tilbyr det nye Digitaliseringsdirektoratet nå et bredt spekter av løsninger som både offentlige og private virksomheter kan benytte seg av, sier Sutorius.

- Fellesløsningene fra gamle Difi og Altinn skal utnyttes slik at synergiene blir tydelige og understøtter arbeidet med å bygge et økosystem og felles fundament som blant annet skal effektivisere arbeidet med å realisere livshendelsene i regjeringens digitaliseringsstrategi. Her skal vi samarbeide tett med andre offentlige virksomheter og kommunene.

Men også utfordringer

Veksten i utbredelsen og bruken av fellesløsninger skaper også noen utfordringer. Veksten er stort sett gjennomført med stabile rammer – eller med andre ord effektivisering. Fremover blir det ekstra viktig å få på plass robuste og stabile finansieringsmodeller som også tar høyde for mer bruk. Den store samfunnsøkonomiske gevinsten i bruken av fellesløsninger kommer først og fremst ute i andre offentlige virksomheter og privat sektor.

- Arbeidet med gode finansieringsmodeller og sentral finansiering av felleskomponenter haster. Dette er en forutsetning for ett av de viktige formålene med å opprette Digitaliseringsdirektoratet – raskere og mer samordnet digitalisering, sier Sutorius.