Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 22. mars kl. 09:00–11:00, 2023
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei med interesse for problemstillingar knytt til arbeid med informasjonsforvaltning. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål og dele historiar og erfaringar. Møta er opne for alle.

I dag har vi følgende agenda:

09:00 «Selskapshendelser - hvordan gjøre offentlig sektor usynlig og få bedre kvalitet og evne til sammenhengende tjenester»

Brønnøysundregistrene betjener bedrifter med stor grad av egne systemer i sitt økosystem. I økende grad er det behov for at ulike hendelser som selskapsetablering, endringer i styret, kapitalendringer osv. kan skje raskt og i de flatene der brukeren er i det daglige, i nettbank, i regnskapssystemer osv. Derfor jobber vi nå med å etablere APIer og standardiserte informasjonsmodeller for slike hendelser og redusere behovet for eget GUI. Som en del av dette kan vi også tenke hendelsesorientert arkitektur ut mot tilgjengeliggjøring som et sterkt bidrag til andre sammenhengende tjenester
Presentert av David Norheim, Brønnøysundregistrene.

10:00 «Lovutvalg for helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon («viderebruksutvalget» uformelt)
: kort innføring og forklaring av mandat»

Høsten 2021 satte KDD (da KMD) ned et utvalg som skal se på dagens regler om viderebruk av offentlig informasjon (data). Dette tar utgangspunkt i dagens offentlighetslov med forskrift, samt det kommende EU direktivet om åpne data (Open Data Directive). Utvalget skal også se på Dataforvaltningsforordningen. En annen ting utvalget skal vurdere er om det bør innføres en plikt til tilgjengeliggjøring av visse typer offentlige data
Presentert av Silje Johansen, Digdir

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om de har spørsmål til innleiarar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tek vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Terje Bertelsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 41 40 09