Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 23. november kl. 09:00–10:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:00 «Hvordan få et bedre samarbeid om data i samferdselssektoren?»

Samferdselsdepartementet har gitt syv av sine underliggende virksomheter i oppdrag å samarbeide bedre om data. Krevende rammevilkår tilsier at samferdselssektoren må jobbe smartere i tiden som kommer, og et mer inngående datasamarbeid er et viktig steg på veien. Hør mer om hvordan det tverrsektorielle prosjektet jobber smidig for å tilrettelegge for at virksomheter i og utenfor samarbeidet enklere kan oppdage, få tilgang til og ta i bruk data i sektoren.

De involverte virksomhetene er Statens Vegvesen, Bane Nor, Avinor, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur.

Entur har fått oppdraget med å koordinere arbeidet.
Presentert av Embla Belsvik, prosjektleder

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om de har spørsmål til innleiarar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tek vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Presentasjon Embla Belsvik, Entur

Kontakt

Terje Bertelsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 41 40 09