Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 02. november kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:00 «Digitale sentralbankpenger – DSP og samarbeidet med DigDir»

Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. Det pågår et prosjekt i Norges Bank for å finne ut om dette skal innføres.
Presentert av Lasse Meholm, Norges Bank

09:30 «BRØK – Brønnøysundregistrenes økosystem for eierskapsinformasjon»

380 000 aksjeselskaper fører i dag sitt eget register over eiere – aksjeeierboken. Informasjon om hvem som er selskapets eiere er offentlig informasjon. Selskapet plikter å gi enhver som ber om det innsyn i aksjeeierboken. I dag finnes det ingen løsning som understøtter slik informasjonsutveksling.

Brønnøysundregistrenes eksperimentelle initiativ går ut på å for å koble sammen disse eierskapsregistrene gjennom en løsning for publisering av eierskapsinformasjon på blokkjede. Dette gjør det mulig for andre tjenesteleverandører, finansinstitusjoner, presse og offentlige etater å finne og lese informasjon uten API eller komplisert utviklingsarbeid.

Det blir også en demo av løsningen.
Presentert av Sverre Hovland, Brønnøysundregistrene

10:20 «Litt orientering med fokus på EBP, EBSI og DIGITAL-søknader»

European Blockchain Partnership – EPB, The European Blockchain Services Infrastructure – EBSI og Digital Europe Programme - DIGITAL
Presentert av Leo Sande Gasnier, Digitaliseringsdirektoratet

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.
Lenke til Teams møta finn du alltid under Arrangementsoversikt | Digdir

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragshaldar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Kjersti Stenerud Steien

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 49 06 26