Hopp til hovedinnhold
07. mai 2024
5 minutter å lese

Dette blogginnlegget er basert på en intranettsak. Vi i Digdir sier - uten å rødme - at uten Altinn stopper Norge. Likevel er det ikke alltid så enkelt, selv for Digdir-ansatte som ikke jobber med Altinn til vanlig, å forklare hvorfor. Hvis du også gjerne vil vite mer hva Altinn er og gjør – sånn egentlig – deler vi intranettsaken med deg.

Helt ærlig, du som ikke jobber med Altinn i det daglige: La oss si at du møter noen på en fest, eller på en konferanse, som spør deg hva Altinn egentlig brukes til og hvorfor Altinn er viktig. Vet du hva du ville svart?

Mann med mobilskjerm, foten på klosser

En liten, uformell rundspørring blant Digdir-kollegaer avslører at du ikke er alene hvis spørsmålet gjør at du føler deg på litt tynn is.

I disse dager, når mange i Digdir jobber med å lage den nye, moderne utgaven av Altinn og alle etatene som bruker Altinn forbereder seg på å reetablere tjenestene sine i den nye versjonen av Altinn, kan det kanskje være greit å bli litt tryggere? I så fall: Her kommer litt hjelp til deg.

Hvordan forklarer ChatGPT Altinn?

I følge ChatGPT er Altinn «en internettportal som gjør det enklere for folk, bedrifter og offentlige etater å snakke sammen digitalt. Tenk på det som en virtuell møteplass der du kan sende inn skjemaer og få tilbakemeldinger fra myndighetene. (…) Altinn er også «en teknisk plattform som offentlige virksomheter bruker for å lage digitale tjenester. Det er som om Altinn er en bro som knytter oss alle sammen, og den hjelper oss med å holde styr på alt fra skatter og avgifter til bedriftsregistrering og mye mer!»

På grensen til poetisk, altså. Men fortsatt litt «fluffy» og lite konkret. Så la oss pakke det opp litt.

Visste du at: Offentlige virksomheter og næringslivet sendte over 94 millioner meldinger og skjema via Altinn i fjor. Det er syv prosent flere enn året før.

Hva gjør Altinn for deg som privatperson?

Alle nordmenn har en innboks i Altinn. Det betyr at du, i likhet med over fire millioner privatpersoner, har tilgang til en privat innboks via fødselsnummeret ditt. Innboksen inneholder meldinger og skjema som du mottar fra staten og kommunene. De fleste vet at de mottar meldinger fra Skatteetaten i innboksen i Altinn, men også kommunen din, Statens vegvesen og andre offentlige etater bruker innboksen til å sende deg alt fra nabovarsler til gjeldsbrev fra Lånekassen.

Du selv kan også bruke Altinn når du trenger diverse tjenester fra det offentlige. Noen eksempler:

 • Bygge et tilbygg på eiendommen din? Søk kommunen og send nabovarsel via Altinn.
 • Bli verge for en annen person? Finn riktig søknadsskjema i Altinn.
 • Stifte et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap? Få råd og veiledning og finn riktig skjema via Altinn-tjenesten Starte og drive bedrift.
 • Fått et forelegg fra politiet? Det kommer også i Altinn...
 • Vært på jakt? Meld fra om utbyttet av jakta til Statistisk sentralbyrå, via Altinn
 • Fått jobb innen luftfart? Gjennomfør nødvendig bakgrunnssjekk til Luftfartstilsynet, via skjema i Altinn.

Visste du at: Den Altinn-baserte tjenesten Digital eiendomshandel gjør livet enklere både for deg som skal kjøpe eller selge bolig og for eiendomsmeglerne. Den har en antatt gevinst på 18 milliarder kroner over ti år - og sparer i tillegg miljøet for 120 tonn papir på ti år.

Hva gjør Altinn for næringslivet?

Altinn spiller en avgjørende rolle for næringslivet i Norge. På starten av 2000-tallet brukte norske bedrifter mer enn 7 300 årsverk på å rapportere til offentlige myndigheter. Da Altinn ble lansert i 2003 var målet å gjøre det enklere for næringslivet å rapportere. I 2020 sa næringslivet selv at de sparer 15 milliarder årlig i spart tid på rapportering til det offentlige. Les mer i artikkelen Altinn gir rekordinnsparing for næringslivet.

Rent praktisk bruker næringslivet i Norge Altinn til blant annet dette:

 • Digital kommunikasjon: Altinn lar bedrifter, etater og enkeltpersoner kommunisere og utveksle informasjon digitalt, slik at de slipper å ringe hverandre eller sende papirer fram og tilbake.
 • Forenklet rapportering: Bedrifter bruker Altinn til å rapportere skatt, moms, lønn og andre forhold til det offentlige. Det reduserer byråkrati og gjør det mer effektivt for næringslivet å oppfylle sine rapporteringsplikter.
 • Tilgang til tjenester: Altinn gir næringslivet tilgang til å registrere bedrifter, sende arbeidsgivermeldinger, søke forskjellige tilskudd – og mye, mye mer. Det sparer tid og ressurser for bedriftene.
 • Bygge tjenester: Altinn er også en teknisk plattform som lar etater bygge og tilgjengeliggjøre tjenester gjennom Altinn.

Visste du at: Den Altinn-baserte tjenesten Samtykkebasert lånesøknad gjør at du slipper å samle inn og sende banken lønnsslipper, skattemelding osv. når du søker boliglån. Digdir, finansnæringen og flere andre offentlige etater har samarbeidet om å lage en tjeneste som gjør at dette går automatisk. I tillegg til å gjøre livet enklere for både bankene og boligkjøpere, er den samfunnsøkonomiske verdien av løsningen estimert til 13 milliarder kroner over ti år.

Hva gjør Altinn for offentlig sektor?

500 etater, fylkeskommuner og samarbeidspartnere bruker Altinn til å utveksle meldinger og levere helt nødvendige tjenester vi som innbyggere og de fleste bedrifter er avhengig av.

Noen eksempler:

 • Post fra NAV og de fleste andre offentlige etater til virksomheter sendes via Altinn. Det kan handle om alt fra meldinger om sykmeldte arbeidstakere til innvilgelse av skjenkebevilling eller meldinger fra Arbeidstilsynet om tilsyn hos virksomheter - og mye, mye mer.
 • Meldinger mellom offentlige etater sendes også enkelt via Altinn - for eksempel meldinger fra en kommune til skolene i kommunen eller fra statsforvalteren til kommunene i sitt fylke.

Altinn er også en teknisk plattform som lar etater bygge og tilgjengeliggjøre tjenester til både næringsliv og oss som innbyggere. Et ferskt eksempel:

Har du barn i grunnskolealder har du sikkert hørt om Elevundersøkelsen. Skjemaet rundt 450 000 elever mottar hvert år er både utviklet i og besvares via Altinn. Ekstra stas er det at skjemaet er utviklet i Altinn Studio, som er en del av den nye versjonen av Altinn-plattformen som er under bygging. Fra i år skal også foreldreundersøkelsen fra barnehagene og lærlingsundersøkelsen senes på samme måte. Les mer i artikkelen Godt samarbeid mellom Digdir og Udir

Visste du at: I løpet av de første to-tre ukene etter at pandemien traff Norge, hadde ulike etater lagd ni koronarelaterte skjema som dekket alt fra tannlegekontorers beholdning av munnbind (det tok tre timer), skjema om krisetiltaksplaner fra Kredittilsynet og automatisert søknadsløsning for kompensasjon for bedrifter (det tok tre uker)? Les mer i blogginnleggene Digital innsats mot korona og Digital transformasjon i koronaens tid?

Uten Altinn stopper Norge

Akkurat som ID-porten er Altinn definert som en samfunnskritisk løsning for Norge. Her kommer noen eksempler på særdeles viktige tjenester som er avhengige av Altinn, og som er noen av grunnene til at vi, uten å rødme, sier at uten Altinn stopper Norge.

 • Statistisk sentralbyrås statistikkproduksjon er nødvendig blant annet for rentefastsettelse og finanspolitikk.
 • Samordnet registermelding fra Brønnøysundregistrene trengs for å registrere nye selskaper eller gjøre kapitalendringer og andre endringer i styrer osv. i eksisterende selskaper.
 • Mange andre små og store tjenester - knyttet til alt fra skatteinnkreving, tolltjenester, næringslivets dialog med det offentlige og søknad om barnehageplass bruker også Altinn.

Visste du at på starten av 2000-tallet brukte norske bedrifter mer enn 7300 årsverk på å rapportere til det offentlige? Altinn fikk navnet sitt fordi det var en løsning for ALTernativ INNrapportering.

Fasitsvar?

Et kort fasitsvar på tittelspørsmålet, som passer i alle sammenhenger, finnes kanskje ikke. Men her er noen oppsummerende kulepunkter du kanskje kan ha nytte av neste gang noen spør deg hva Altinn egentlig er.

 • Altinn gjør det mulig for næringslivet å rapportere til offentlige etater på en enkel og effektiv måte. (Det sparer næringslivet milliarder på, årlig.)
 • Altinn er en portal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. (Over 94 millioner meldinger og skjema ble sendt gjennom Altinn i fjor.)
 • En rekke tjenester offentlige etater og næringslivet og vi som innbyggere ikke kan klare oss uten, leveres ved hjelp av Altinn. (For eksempel statistikk fra SSB som trengs for å fastsette rente og lage finanspolitikk, tjenester fra Brønnøysundregistrene som er nødvendige for å opprette selskaper og mange andre små og store tjenester om alt fra tollinnkreving til ledige barnehageplasser til varsler om tilsyn fra myndighetene.)
 • Altinn gjør at offentlige etater og næringslivet kan lage tjenester som gjør livet enklere for deg og meg og sparer penger og miljø (For eksempel Digital eiendomshandel, Samtykkebasert lånesøknad)
 • Altinn er også en teknisk plattform det offentlige kan bruke til å lage og dele digitale tjenester på en effektiv og rimelig måte. (For eksempel Elevundersøkelsen som sendes til 450 000 skoleelever eller skjema for å søke skjenkebevilling, som mange ulike kommuner enkelt og billig kan lage sin egen variant av.)

PS Hvorfor må Altinn moderniseres - kortversjon

Til tross for - og på grunn av - suksessen er vi i Digdir som kjent godt i gang med å bygge et helt nytt, modernisert Altinn. Det er mange årsaker til at det er nødvendig, men den viktigste er at teknologien Altinn er bygget på, er gått ut på dato.

Dagens teknologi

 • vil kunne gjøre Altinn sårbar for sikkerhetsangrep. Etter juni 2026 vil det ikke være mulig å få support og sikkerhetsoppdateringer på programvaren deler av plattformen og mange av tjenestene er bygget på. Det gjør sikkerhetsrisikoen ved å fortsette på dagens plattform uforsvarlig høy.
 • gjør det ressurskrevende og vanskelig å vedlikeholde plattformen og holde tjenestene stabile
 • gjør det umulig å støtte EUs krav til universell utforming (WAD-direktivet)
 • gjør det umulig å oppfylle EUs krav til personvern (GDPR-reglene)
 • gjør Altinn mindre relevant for mange tjenesteeiere fordi teknologien er for lite fleksibel og står i veien for innovasjon.

Til sammen er dette bakgrunnen for at vi i Digdir står midt i et av de mest komplekse teknologiprosjektene i offentlig sektor i dag. Mer om det, og ikke minst om hva som blir den største forskjellen på gammel og ny versjon av Altinn, kommer snart.

I mellomtiden kan du gjerne lese artikkelen “Nye Altinn: Vi bygger mens vi flyr” som du finner i den digitale årsrapporten vår. Da finner du blant annet ut hvorfor 90 medarbeidere i Digdir bruker hele eller deler av arbeidstida si på moderniseringen, og hvordan det påvirker oss i Digdir.

Sol Daler Stafsnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Sol Daler Stafsnes

Forfatter

Sol Daler Stafsnes
Sol Daler Stafsnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Kommentarer (1)

E

ebesazahabaf

23. juli 2024

G3 abdominal, <a href=https://momsanddadsguide.com/product/atenil/>discount atenil</a> <a href=https://fpny.org/drug/anfuramide/>anfuramide 40mg</a> <a href=https://parkerstaxidermy.com/drug/artritin/>next day artritin uk</a> <a href=https://mynarch.net/tadasoft/>buy tadasoft on line</a> <a href=https://parkerstaxidermy.com/drug/anegyn/>discount anegyn</a> <a href=https://shecanmagazine.com/drug/apo-prednisone/>generic apo prednisone</a> <a href=https://profitplusfinancial.com/arudel/>cost of arudel without insurance</a> <a href=https://cubscoutpack152.org/atossa/>zofran</a&gt; <a href=https://chicagosfinestccl.com/drug/astric/>aciclovir</a&gt; aciclovir <a href=https://ipalc.org/product/amoxidin/>amoxidin</a&gt; <a href=https://chicagosfinestccl.com/drug/animelox/>mobic</a&gt; <a href=https://lokakshemayagna.org/item/apo-naproxen/>mail order apo naproxen</a> <a href=https://profitplusfinancial.com/ansiten/>cheap ansiten pills</a> <a href=https://mjlaramie.org/aravida/>cheap prescription aravida</a> mexico aravida online <a href=https://darlenesgiftshop.com/item/axius/>canadian axius</a> <a href=https://center4family.com/item/amoxicillin-on-line/>amoxicillin buy</a> <a href=https://profitplusfinancial.com/armin/>armin</a&gt; <a href=https://cubscoutpack152.org/aproxil/>low cost aproxil</a> <a href=https://darlenesgiftshop.com/atenodan/>atenodan</a&gt; <a href=https://jomsabah.com/product/astecon/>singulair</a&gt; <a href=https://luzilandianamidia.com/product/apazol/>apazol 20mg</a> <a href=https://luzilandianamidia.com/product/artridene/>artridene overnight</a> <a href=https://wellnowuc.com/buy-prednisone/>buy prednisone onlone</a> <a href=https://luzilandianamidia.com/product/anksilon/>buspar</a&gt; <a href=https://shecanmagazine.com/atecard/>atecard 50mg</a> <a href=https://flowerpopular.com/drugs/astrim/>astrim to buy</a> <a href=https://parkerstaxidermy.com/product/amoxon/>lowest price for amoxon</a> <a href=https://tradingwithvenus.com/amoxindox/>amoxindox 625mg</a> amoxindox <a href=https://heavenlyhappyhour.com/product/nizagara/>nizagara 100 prix pharmacie</a> <a href=https://profitplusfinancial.com/product/amoxihefa/>australia in sale amoxihefa</a> responds high-flow micro-scopy <a href="https://momsanddadsguide.com/product/atenil/">atenil online buy cheap</a> <a href="https://fpny.org/drug/anfuramide/">lasix</a&gt; <a href="https://parkerstaxidermy.com/drug/artritin/">artritin online utah</a> <a href="https://mynarch.net/tadasoft/">cheapest tadasoft dosage price</a> <a href="https://parkerstaxidermy.com/drug/anegyn/">anegyn</a&gt; <a href="https://shecanmagazine.com/drug/apo-prednisone/">apo prednisone for sale overnight</a> <a href="https://profitplusfinancial.com/arudel/">buying arudel in the uk online</a> <a href="https://cubscoutpack152.org/atossa/">atossa online france</a> <a href="https://chicagosfinestccl.com/drug/astric/">purchase astric without a prescription</a> <a href="https://ipalc.org/product/amoxidin/">amoxidin</a&gt; amoxidin without prescription <a href="https://chicagosfinestccl.com/drug/animelox/">non perscription animelox</a> <a href="https://lokakshemayagna.org/item/apo-naproxen/">less price to buy apo-naproxen</a> <a href="https://profitplusfinancial.com/ansiten/">buy ansiten online</a> <a href="https://mjlaramie.org/aravida/">buy aravida online from canada</a> <a href="https://darlenesgiftshop.com/item/axius/">axius 7.5mg</a> <a href="https://center4family.com/item/amoxicillin-on-line/">generic amoxicillin 500 mg</a> <a href="https://profitplusfinancial.com/armin/">online generic armin</a> <a href="https://cubscoutpack152.org/aproxil/">generic aproxil</a> <a href="https://darlenesgiftshop.com/atenodan/">atenodan offer</a> <a href="https://jomsabah.com/product/astecon/">best price astecon</a> <a href="https://luzilandianamidia.com/product/apazol/">apazol 40mg</a> <a href="https://luzilandianamidia.com/product/artridene/">diclofenac</a&gt; <a href="https://wellnowuc.com/buy-prednisone/">prednisone without dr prescription</a> <a href="https://luzilandianamidia.com/product/anksilon/">buspar</a&gt; <a href="https://shecanmagazine.com/atecard/">atecard buy new york</a> <a href="https://flowerpopular.com/drugs/astrim/">astrim</a&gt; <a href="https://parkerstaxidermy.com/product/amoxon/">dubai amoxon</a> <a href="https://tradingwithvenus.com/amoxindox/">amoxindox generic</a> <a href="https://heavenlyhappyhour.com/product/nizagara/">generic nizagara canada</a> <a href="https://profitplusfinancial.com/product/amoxihefa/">amoxihefa uk</a> hypertonic crease explanatory https://momsanddadsguide.com/product/atenil/ buy atenil on line https://fpny.org/drug/anfuramide/ https://parkerstaxidermy.com/drug/artritin/ https://mynarch.net/tadasoft/ https://parkerstaxidermy.com/drug/anegyn/ https://shecanmagazine.com/drug/apo-prednisone/ https://profitplusfinancial.com/arudel/ https://cubscoutpack152.org/atossa/ https://chicagosfinestccl.com/drug/astric/ https://ipalc.org/product/amoxidin/ https://chicagosfinestccl.com/drug/animelox/ https://lokakshemayagna.org/item/apo-naproxen/ https://profitplusfinancial.com/ansiten/ https://mjlaramie.org/aravida/ https://darlenesgiftshop.com/item/axius/ https://center4family.com/item/amoxicillin-on-line/ https://profitplusfinancial.com/armin/ https://cubscoutpack152.org/aproxil/ https://darlenesgiftshop.com/atenodan/ https://jomsabah.com/product/astecon/ best price astecon https://luzilandianamidia.com/product/apazol/ https://luzilandianamidia.com/product/artridene/ https://wellnowuc.com/buy-prednisone/ can i order prednisone without a prescri... https://luzilandianamidia.com/product/anksilon/ https://shecanmagazine.com/atecard/ https://flowerpopular.com/drugs/astrim/ https://parkerstaxidermy.com/product/amoxon/ https://tradingwithvenus.com/amoxindox/ https://heavenlyhappyhour.com/product/nizagara/ canadian parmacy nizagara 100mg https://profitplusfinancial.com/product/amoxihefa/ classification, epithelium endophthalmitis.

Skriv ny kommentar

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
11 + 4 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.