Hopp til hovedinnhold

Krav og anbefalingar innan digitalisering Tilpass digitale tenester til grenseoverskridande informasjonsutveksling utanfor EØS-området

Digitale tenester kan, når det er teneleg og innan gjeldande rett, tilpassast til informasjonsutveksling på tvers av landegrenser. Dette skal gjere det mogleg for offentlege myndigheiter, næringsdrivande og innbyggjarar å utføre oppgåver digitalt, inkludert utanfor EØS-området.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur