Hopp til hovedinnhold

Digitale tenester kan, når det er teneleg og innan gjeldande rett, tilpassast til informasjonsutveksling på tvers av landegrenser. Dette skal gjere det mogleg for offentlege myndigheiter, næringsdrivande og innbyggjarar å utføre oppgåver digitalt, inkludert utanfor EØS-området.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur