På nettsidene til Tilsynet for universell utforming av ikt får du råd og veiledning om hvordan sikre universell utforming. Tilsynet kontrollerer også at kravene følges opp av alle som omfattes av loven.

Universell utforming av ikt

På nettsidene til Tilsynet for universell utforming av ikt får du råd og veiledning om hvordan sikre universell utforming. Tilsynet kontrollerer også at kravene følges opp av alle som omfattes av loven.

Digdir Illustrasjon – En person sitter i yogaposisjon foran en stor telefon oppå ei tue - rød.svg