Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Følg internasjonalt anerkjente standarder for universell utforming

Nye nettløsninger og automater som retter seg mot allmenheten, må tilfredsstille internasjonalt anerkjente standarder for universell utforming

Hvorfor følge?

For å sikre at løsninger er tilgjengelige og at de kan brukes av alle uavhengig av funksjonsevne.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel

Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.12

Bruksområde Universell utforming
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.