Stimulab-prosjekter 2022

Nye Stimulab-prosjekter står klare til å starte opp og vi ber om kompetanse fra markedet. Utover høsten vil det bli lagt opp til enkeltstående anskaffelser tilpasset hvert prosjekt. Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører disse anskaffelsene på vegne av oppdragsgiverne i prosjektene. 

Overordnet tidpslan

Prosjekter Kunngjøring Prekvalifi
seringsfrist
Tilbuds-frist Forhandlings-møte Klar for kontrakt/
oppstart
P1 Nordland fylkeskommune 3. aug 7. sept 28. sep 19. okt 7. nov
P2 UiT – Norges Arktiske Universitet 10. aug 14. sept 5. okt 26. okt 14. nov
P3 Statsforvalterens fellestjenester 17. aug 21. sept 12. okt 2. nov 21. nov
P4 Meteorologisk institutt 31. aug 5. okt 26. okt 16. nov 5. des
P5 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 7. sept 12. okt 2. nov 23. nov 12. des
P6 Direktoratet for e-helse 14. sep 19. okt 9. nov 30. nov 19. des
P7 Hårstadmarka barnehager, Trondheim kommune 21. sep 26. okt 16. nov 7. des 26. des

* Med forbehold

Kunngjøring av konkurransene

Oppdragene utlyses på Doffin og Mercell gjennom en åpen anbudskonkurranse, der prosedyren som benyttes er konkurranse med forhandlinger. Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører disse anskaffelsene på vegne av oppdragsgiverne i prosjektene.

Dialogmøte 21. juni

Lenke til opptak fra dialogmøte 21. juni. Alle de syv 2022-prosjektene presenterte seg og sine problemstillinger. Opptaket er ikke tekstet. Ved behov ber vi dere om å ta kontakt. Innholdet er tilgjengelig til og med 21. september 2022.

Våre beste tips til leverandører

  1. Les kompetansekravene nøye
  2. Bruk muligheten til å legge ved 10 CV-er
  3. Tjenestedesign for komplekse floker
  4. Gå gjerne flere sammen
  5. Unngå generelle beskrivelser av tjenestedesign som metode

Vi har laget en egen side med informasjon, tips og tidligere stilte spørsmål.

Kontakt

Ellen Strålberg

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 67 97 68

Sigrid Grønland Hoel

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 94 83 32 02