Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk en prosjektmodell basert på god praksis på store prosjekt

I gjennomføringen av IKT-prosjekter på mer enn 10 millioner kroner, skal virksomheten bruke en prosjektmodell basert på god praksis.

Hvorfor følge?

For å sikre virksomhetens mulighet for å realisere gevinst, bruke virksomhetens utviklingsressurser mest hensiktsmessig og minske prosjektusikkerheten.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 2.1
Bruksområde Prosjektgjennomføring
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.