Digitaliseringsdirektoratet hadde god måloppnåelse i 2020, og har etablert tilfedsstillende styring og kontroll for oppfølging av mål og rapporteringskrav. Året har vært preget av å være første driftsår som nytt Digitaliseringsdirektorat.